NIKON DTM-502 DTM-522 / DTM-532 / DTM-552

 

GŁÓWNE CECHY

 • Szybszy inicjalny pomiar odległości – tylko 1 sekunda. Kolejne pomiary co 0.5 sekundy w trybie zwykłym i 1 sekundę w trybie dokładnym
 • Większa dokładność pomiaru odległości – ±(2 + 2 ppm x D) mm w trybie dokładnym i ±(4 + 2 ppm x D) mm w trybie zwykłym
 • Dokładniejszy odczyt odległości – 0.1 mm w trybie dokładnym
 • Oś pozioma z łożyskami bezluzowymi w celu uzyskania wysokiej stabilności kąta i dokładności DIN 1″ przy odczycie 0.5″
 • Mniejsza waga – 5.5 kg wraz z baterią
 • Dłuższy czas pracy z pojedynczą baterią – 10.5 godziny przy ciągłym pomiarze kąta i odległości, 24 godziny przy pomiarze odległości co 30 sekund
 • Nowy, duży wyświetlacz graficzny
 • Klawiatura zaprojektowana w sposób ergonomiczny, zapewniający możliwość bezpośredniego wprowadzania liczb i klawiszami funkcyjnymi wygodnymi do użycia w terenie
 • Zapewnienie wygodnych metod wprowadzania alfanumerycznych kodów
 • Funkcja 100% odtworzenia stanu instrumentu po wyłączeniu i ponownym włączeniu
 • Konstrukcja odporna na wodę – IPX4
 • Diody do tyczenia – z informacją o przemieszczeniu lewo/prawo i przód/tył
 • Zwarta, wysokiej jakości luneta
 • Potężne i praktyczne wbudowane oprogramowanie


Centrum zarządzania pomiarami

Cechą charakterystyczną instrumentów Nikon jest latwy i szybki dostęp do funkcji nawiązania, wyzwolenia pomiaru i pozostałych typowych operacji, poprzez jedno naciśnięcie klawisza w podstawowym trybie pomiarowym. Dwa programowane klawisze USR dają bezpośredni dostęp do innych często wykorzystywanych funkcji i programów.

Łatwiejsze rejestrowanie danych

Rejestrowane dane mogą być przechowywane w maksymalnie 32 oddzielnych plikach. Dane w pilku mogą być łatwo sprawdzane, edytowane, usuwane, wprowadzane i wyszukiwane bezpośrednio w instrumencie. Ponadto punkty osnowy mogą zostać umieszczone w osobnym pliku dostępnym z poziomu wsszystkich innych plików. W pamięci instrumentu mieści się 10000 rekordów danych

   

Łatwe wprowadzanie kodów

W instrumentach serii DTM-502 możliwe jest korzystanie z różnych metod wprowadzania kodów. Ma to na celu zwiększenie szybkości i efektywności pracy w przypadku rejestracji w terenie bardzo dużej ilości punktów. Oprócz wyboru kodów z listy oraz wyboru spośród kodów wcześniej wykorzystywanych, możliwe jest zdefiniowanie szybkiego kodowania dla 10 klawiszy. Dodatkowo instrument pozwala na stworzenie listy kodów przez użytkownika.Szybkie kodowanie polega na przypisaniu najczęściej wykorzystywanych kodów do klawiszy cyfrowych od 0 do 9. Po przypisaniu kodów, jedno naciśnięcie klawisza powoduje uruchomienie pomiaru i rejestrację danych z odpowiednim kodem.

Domiary

W instrumencie dostępne jest wiele metod wykonywania domiarów, między innymi domiar kierunkowy oraz prostokątny

Możliwość zmiany parametrów w sposób szybki i niezakłócający pracy

Niektóre ustawienia są często modyfikowane podczas pracy w terenie. Jednak nie jest to problem – możesz je zmieniać wygodnie, szybko i nieprzerywając pracy za pomocą klawiszy MSR i HOT. 

Przełączane/konfigurowane ekrany

Naciskając klawisz DSP możesz w prosty sposób przełączać się między kolejnymi stanrdowymi zbiorami informacji dostosowanymi do różnych rodzajów wykonywanych robót. Ponieważ ekran może zostać przełączony przed, podczas jak i po pomiarze nie musisz wybierać go przed pomiarem. Część ekranów dostępnych podczas pomiarów i tyczenia może zostać przez Ciebie skonfigurowana tak aby najlepiej odpowiadały one Twoim potrzebom.

Transmisja danych

Wyniki pomiarów mogą być przesyłane bezpośrednio do popularnych programów geodezyjnych. Użytkownik ma możliwość przesłania do instrumentu własnej listy kodów i listy przedrostków numerów punktów. Instrument przesyła dane w postaci tekstu ASCII co ułatwia współpracę z programami produkowanymi przez firmy trzecie.

 

Zwarta i lekka konstrukcja zgodna z normą IPX4

Nowe zaawansowane technologicznie elementy to lekki moduł dalmierza i lekka bateria o długim czasie pracy. DTM-502 z baterią waży tylko 5.5 kg i jest wodoodporny na poziomie zapewnianym przez normę IPX4.

Diody do tyczenia

Wszystkie modele instrumentów serii DTM-502 wyposażone są unikalne diody do tyczenia firmy Nikon o nazwie Lumi Guide. Diody te emitują dwie spójne wiązki czerwonego światła – jedną ciągłą, a drugą migającą, pozwalając pomiarowemu szybko i łatwo ustawić się na osi celowej instrumentu (widzi on wtedy obie wiązki). Dodatkowo podczas tyczenia częstotliwość migania światła informuje pomiarowego czy powinien się on zbliżyć czy oddalić od instrumentu. Diody do tyczenia mogą być również wykorzystane do zasygnalizowania pomiarowemu momentu rejestracji obserwacji oraz do oświetlenia lustra podczas pracy w ciemności.

Podstawowe parametry i dane techniczne

DTM-552 DTM-532 DTM-522
Luneta
Długość lunety 158 mm
Obraz Prosty
Efektywna średnica lunety 45 mm (EDM: 50 mm)
Powiększenie 33x (21x/41x opcja)
Pole widzenia 1°20′ (2.3 m na 100 m)
Zdolność rozdzielcza 2.5″
Minimalna ogniskowa 1.3 m
Oświetlenie krzyża nitek Tak (3 poziomy)
Pomiar odległości
W dobrych warunkach (brak mgły, widoczność ponad 40 km)
Do folii dalmierczej 5 do 100 m
Do mini-lustra 1100 m
Do pojedynczego lustra 2700 m
Do potrójnego lustra 3600 m
Do 9 luster 4400 m
W normalnych warunkach (typowe zamglenie widoczność około 20 km)
Do folii dalmierczej 5 do 100 m
Do mini-lustra 950 m
Do pojedynczego lustra 2400 m
Do potrójnego lustra 3100 m
Do 9 luster 3700 m
Odczyt wyświetlacza 9999.9999 m
Dokładność
W trybie dokładnym ±(2 + 2 ppm x D) mm
W trybie zwykłym ±(4 + 2 ppm x D) mm
Dokładność odczytu
W trybie dokładnym 0.1 mm / 1 mm (możliwość wyboru)
W trybie zwykłym 1 mm / 10 mm (możliwość wyboru)
Czas pomiaru
W trybie dokładnym 1.0 s (pomiar inicjalny 1.0 s)
W trybie normalnym 0.5 s (pomiar inicjalny 1.0 s)
Temperatura pracy -20°C do 50°C
Poprawka atmosferyczna
Zakres temperatury -40°C do 60°C
Zakers ciśnienia atmosferycznego 533 do 1332 hPa
Pomiar kąta
Dokładność odczytu kierunku 0.5″ / 1″ / 5″ 1″ / 5″ / 10″
Dokładność pomiaru (odchylenie standardowe DIN 18723) 1″ 2″ 3″
Kompensator dwuosiowy
Zakres kompensacji ±3′
Dokładność ±1″
Diody do tyczenia
Zasięg 100 m
Dokładność pozycjonowania W zakresie 6 cm przy odległości 100 m
Libelle
Czułość libelli rurkowej 20″ / 2 mm 30″ / 2 mm
Czułość libelli pudełkowej 10′ / 2 mm
Pion optyczny
Obraz Prosty
Powiększenie 3 x
Pole widzenia
Minimalna ogniskowa 0.5 m
Wyświetlacz
Typ Graficzny LCD (128 x 64 punkty) dwustronny
Pamięć 10000 rekordów
Wymiary (w przybliżeniu) 166 x 156 x 365 mm
Waga
Instrument (bez baterii) 4.9 kg
Bateria wewnętrzna BC-80 0.6 kg
Walizka 3.1 kg
Bateria wewnętrzna BC-80
Napięcie wyjściowe 7.2 V DC
Czas pracy – ciągły pomiar odległości 10.5 godz.
Czas pracy – pomiar odległości co 30 sekund 24 godz.
Czas pracy – tylko pomiar kąta 30 godz.

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Twój nr Telefonu (wymagane)

Nazwa Firmy (wymagane)

Adres Firmy (wymagane)

Model Instrumentu (wymagane)
XFXSNIVO CNIVO MNPL-322DTM-322FOCUS 4FOCUS 5FOCUS 10FOCUS 30

Temat

Twoja wiadomość