Tachimetry

 


Czynności serwisowe tachimetru elektronicznego


SPRAWDZENIE I WYMAGANA REGULACJA
(bez certyfikatu)
1. Sprawdzenie funkcjonowania instrumentu (na prawidłowość osi obrotu urządzenia, teleskopu, leniwek, zacisków itp.)
2. Czyszczenie optyki z zewnątrz (obiektyw, okular)
3. Sprawdzenie i rektyfikacja błędów instrumentalnych (inklinacja, kolimacja, błąd punktu zera, pion optyczny)
4. Sprawdzenie funkcjonowania kompensatora
MAŁY PRZEGLĄD 
(zalecany co 1 rok)
1. Sprawdzenie funkcjonowania instrumentu (na prawidłowość osi obrotu urządzenia, teleskopu, leniwek, zacisków itp.)
2. Czyszczenie optyki z zewnątrz i wewnątrz (obiektyw, okular, krzyż nitek, pryzmaty soczewki ogniskującej itp.)
3. Czyszczenie kół odczytowych tachimetru oraz sprawdzenie sygnałów odczytu kątów
4. Sprawdzenie pozycji, ogniskowania diody nadawczej i odbiorczej dalmierza
5. Czyszczenie pryzmatów dalmierza, sprawdzenie sygnałów dalmierza
6. Sprawdzenie i rektyfikacja błędów instrumentalnych (inklinacja, kolimacja, błąd punktu zera, pion optyczny)
7. Sprawdzenie funkcjonowania kompensatora
8. Pomiary kontrolne (na stanowisku kolimatorowym i bazie dalmierczej ) i wydanie certyfikatu
PRZEGLĄD CAŁKOWITY I KONSERWACJA 
(zalecane co 2-3 lata)
1. Sprawdzenie funkcjonowania instrumentu (na prawidłowość osi obrotu urządzenia, teleskopu, leniwek, zacisków itp.)
2. Czyszczenie optyki z zewnątrz i wewnątrz (obiektyw, okular, krzyż nitek, pryzmaty soczewki ogniskującej itp.)
3. Mycie i smarowanie osi instrumentu oraz osi teleskopu (ewentualny demontaż, montaż i strojenie)
4. Czyszczenie kół tachimetru i ewentualne usunięcie ich błędów ekscentru
5. Regulacja systemu odczytu kątów
6. Sprawdzenie i regulacja sygnałów odczytu kątów (ewentualna regulacja soczewek lub enkoderów odczytu)
7. Sprawdzenie pozycji, ogniskowania diody nadawczej i odbiorczej dalmierza, czyszczenie pryzmatów dalmierza, sprawdzenie sygnałów dalmierza
8. Czyszczenie klawiatury
9. Mycie i smarowanie spodarki
10. Mycie i smarowanie zacisków, leniwek i innych istotnych elementów
11. Sprawdzenie i rektyfikacja błędów instrumentalnych (inklinacja, kolimacja, błąd punktu zera, pion optyczny)
12. Sprawdzenie funkcjonowania kompensatora i ewentualna regulacja
 13. Pomiary kontrolne (na stanowisku kolimatorowym i bazie dalmierczej) i wydanie certyfikatu

Ceny za powyższe usługi serwisowe zależne są od typu instrumentu i wahają się od 250 do 1100 zł netto.

 

 


INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA


 

SPECTRA PRECISION SURVEY BASIC

.

Oprogramowanie Survey Basic zapewnia podstawową funkcjonalność tachimetru tak jak w przypadku tradycyjnych instrumentów Nikon opartych na systemie DOS.

 

Dodatkowo nowi użytkownicy Survey Basic oprócz znanych funkcji oprogramowania Nikon maja dostęp do:

– kolorowego dotykowego ekranu

– podglądu mapowego

– pliku pomocy z instrukcją w oprogramowaniu

– pomocy z diodami do tyczenia.

 

Dane importowane i eksportowane posiadają ten sam format co tradycyjne Nikony.

 

Survey Basic jest darmowe i dostępne dla wszystkich użytkowników Nikon Nivo C oraz Spectra Precision Focus 8.

 

  Pobierz : Survey Pro Basic

 


Generator do tworzenia plików RAW w formacie Nikona, z plików JXL programu Survey Pro (wersja 2)

 

Powyższy odnośnik pozwala przejść do strony z poziomu której, użytkownik może generować pliki RAW Nikona, Generowanie plików jest także możliwe w trybie off-line (bez konieczności posiadania dostępu do internetu) – po pobraniu i rozpakowaniu archiwum zamieszczonego poniżej. (Hasło do rozpakowania: www.impexgeo.pl)

 

Pobierz oprogramowanie (wersja 1)

 

Konfigurator sprzętu pomiarowego

 

Powyższy odnośnik pozwala przejść do strony z poziomu której, użytkownik może konfigurować sprzęt pomiarowy GPS, GIS, oraz TACHIMETRY.

 

Instrukcja do wykonywania transmisji danych z instrumentów Nikon oraz Focus

 

Poniżej znajduje się link do instrukcji opisującej wszelkie zagadnienia związane z transmisją z instrumentów marki Nikon i SP Focus (przejściówka USB-COM, wgrywanie i zgrywanie danych do programów Hyper Terminal i Winkalk) oraz z transmisją z serii tachimetrów Nikon Nivo M poprzez Bluetooth.

 

Pobierz plik

 


 

SPECTRA PRECISION SURVEY PRO

 

 

 

 

WERSJA 5.4

 

Poniżej znajduje się link do pobrania programu SP Survey Pro 5.4. Jest to pełna wersja programu, do zainstalowania na tachimetrach: Nivo C, Focus 8 i Focus 30. Należy  uruchomić na komputerze plik z rozszerzeniem *.exe w celu zainstalowania programu. Aktualizacja jest darmowa dla wszystkich instrumentów na gwarancji (gwarancja do PAŹDZIERNIKA 2014), dla innych konieczne jest wykupienie gwarancji. Program powinien być instalowany z komputera z dostępem do internetu, wtedy dla tachimetrów kupionych do października 2014 klucz autoryzacyjny powinien wygenerować się automatycznie, dla innych konieczne będzie podanie nowego klucza autoryzacyjnego. Aby uzyskać nowy klucz prosimy o kontakt i o podanie numeru seryjnego instrumentu.(uzyskanie nowego klucza zajmuje nawet kilka dni roboczych).

 

Pobierz Survey Pro 5.4 Complete

 

 

 

WERSJA 5.3

 

Poniżej znajduje się link do pobrania programu SP Survey Pro 5.3. Jest to pełna wersja programu, do zainstalowania na tachimetrach: Nivo C, Focus 8 i Focus 30. Należy wypakować archiwum, uruchomić na komputerze plik z rozszerzeniem *.exe w celu zainstalowania programu. Aktualizacja jest darmowa dla wszystkich instrumentów na gwarancji (gwarancja do MAJA 2014), dla innych konieczne jest wykupienie gwarancji. Program powinien być instalowany z komputera z dostępem do internetu, wtedy dla tachimetrów kupionych do maja 2013 klucz autoryzacyjny powinien wygenerować się automatycznie, dla innych konieczne będzie podanie nowego klucza autoryzacyjnego. Aby uzyskać nowy klucz prosimy o kontakt i o podanie numeru seryjnego instrumentu.(uzyskanie nowego klucza zajmuje nawet kilka dni roboczych).

 

Pobierz Survey Pro 5.3 Complete

 

Pobierz Survey Pro 5.3 PC ONBOARD

 

Różnice między wersją 5.3 a wersją 5.2:

 

NOWOŚCI:

– Moduł niwelacji jest dostępny. Obsługuje wybrane niwelatory kodowe oraz wszystkie niwelatory mechaniczne oraz niwelację trygonometryczną połączoną z tachimetrem.

-Zmiany w edytorze punktów:

1) właściwości punktu otwierane za pomocą podwójnego kliknięcia

2) Skasowane punkty można przywrócić

3) Możliwa zmiana nazwy punktu

4) Filtrowanie punktów na usunięte i aktywne

5) możliwa osobna edycja wysokości punktu

6) zakładka notatki pokazuje notatki związane z danym punktem

7) dokładniejsze ukazanie obliczenia współrzędnych punktu

– dodany pomiar punktu przy użyciu dwóch luster na jednej tyczce

– format .shp może być używany w oknie aktywnej mapy

ULEPSZENIA

– dodatkowe sprawdzenie kolimacji w Focusie 30

– dodany suport Trimble R8,R6 i R4

– w trybie podglądu danych RAW dodana informacja o odległości skośnej poprawionej o stałą lustra

– obsługa importu plików KOF

– dodane oszczędzanie energii poprzez wyłączanie dalmierza po określonym czasie w Nivo C/Focus 8

– dodany joystick w ekranie celowania w Focusie 30

– poprawiony pomiar punktów wielokrotnych

– poprawiono działanie tyczenia listy punktów

– automatyczny backup plików podczas aktualizacji oprogramowania Survey Pro

– poprawiony interfejs i działanie połączenia Bluetooth w tachimetrach

– tworzenie DTM jest możliwe przy uzyciu pliku LandXML

OGÓLNE UDOGODNIENIA

– zaznaczanie punktów w ekranie aktywnej mapy

– poprawiony pomiar odległości podczas kontroli zdalnej

– poprawiony odczyt okna mapy i edycji dużej ilości punktów

– poprawiona funkcjonalność działania GeolocK w Rangerze 3

– poprawione działanie snapowanie do linii

– poprawienie działania smart target podczas używania MSR2

– snapowanie  punktów daje współrzędne trójwymiarowe

– śledzenie lustra daje lepsze rezultaty

– podczas importu pliku survey nie są importowane skasowane punkty

– nie można usunąć warstw:  0, Punkty i Osnowa

– warstwa Osnowa nie może być używana do zapisu punktów, gdyż służy jedynie do wprowadzania punktów istniejących

– poprawione ustawianie przewyższenia VAL

– poprawienie importu LandXML

 

 

 

WERSJA 5.2

 

Poniżej znajduje się link do pobrania programu SP Survey Pro 5.2. Jest to pełna wersja programu, do zainstalowania na tachimetrach: Nivo C, Focus 8 i Focus 30. Należy wypakować archiwum, uruchomić na komputerze plik z rozszerzeniem *.exe w celu zainstalowania programu. Aktualizacja jest darmowa dla wszystkich instrumentów na gwarancji (gwarancja do Październik 2012), dla innych konieczne jest wykupienie gwarancji. Program powinien być instalowany z komputera z dostępem do internetu, wtedy dla tachimetrów kupionych popaździerniku 2011 klucz autoryzacyjny powinien wygenerować się automatycznie, dla innych konieczne będzie podanie nowego klucza autoryzacyjnego. Aby uzyskać nowy klucz prosimy o kontakt i o podanie numeru seryjnego instrumentu.(uzyskanie nowego klucza zajmuje nawet kilka dni roboczych).

 

Pobierz Survey Pro 5.2 Complete

 

Pobierz Survey Pro 5.2 PC ONBOARD

 

Różnice między wersją 5.2 a wersją 5.1:

 

 

Nowości

– nowa opcja tyczenia krzywej, która umożliwia tyczenie pojedynczej sekcji nieprostopadłej do naszego wyrówniania

– dodanie „skapowanie” w oknie mapy

– poprawione wcięcie w ustawianiu stanowiska

– dodane funkcje zaawansowane w oknie tyczenia domiarów i tyczenia w module drogowym

– wprowadzony nowy rodzaj klawiatury wirtualnej Survey keyboard

Usprawnienia

– nazwy luster/Smart target są zapisywane w pliku roboczym

– podczas tyczenia punktu z okna mapy wyświetlane wyświetlane są informacje o kierunkach do punktu na początku

– dokładność instrumentu jest wyświetlana w ustawieniach oraz zapisywana do pliku JXL

– jednostki dla temperatury i ciśnienia są wyświetlane w podglądzie pliku RAW

– dodatkowe informacje są zapisywane do pliku podczas tyczenia DTM

– poprawiona obsługa pamięci instrumentu dla lepszej obsługi podkładów mapowych

– aktywacja warstwy sprawi że ta warstwa od razu jest widoczna

– nazywanie zdjęć nie będzie sprawiało więcej problemów

– poprawiona funkcjonalność wskaźnika laserowego podczas pomiaru w oknie mapy

– poprawiona funkcjonalność zapisu pomiaru kąta

– dodana informacja o dokładności instrumentu do pliku JXL

– informacje o ciśnieniu i temperaturze są dodawane do podglądu pliku RAW

– wysokość punktów została poprawiona w podkładach DXF

– poprawiona funkcjonalność pamięci, aby zapewnić lepsze wczytywanie podkładów mapowych

– zmienione informowanie o stracie widoczności lustra

Ogólnie usprawnienia:

– notatka jest dodawana do pliku Survey podczas edycji lub zmiany formatu

– Survey Pro będzie konfigurowało tachimetry Nikon i Focus w zerowanie kąta pionowego w zenicie

– precyzyjny pomiar odległości zapewnia teraz większą ilość miejsc po przecinku

– poprawiony wybór luster 360 w Smart Targets dla Focusa 30

– poprawione obliczenie domiarów podczas mieszania pomiarów 2D i 3D i eksporcie ich do JXL

– poprawiony ekran szybkiego tyczenia w celu poprawnego zapisywania danych

– aktywacja warstwy powoduje włączenie widzialności tej warstwy

– nie ma możliwości błędnego nazywania obrazów

– nie ma możliwości nadawania błędnej nazwy w Smart Targets

– Wskaźnik laserowy nie będzie się wyłączał podczas wykonywania pomiaru bezlustrowego w oknie aktywnej mapy w Nivo C i Focusie 8

– poprawiony import punktów i ich podmiana w istniejącym projekcie

– poprawiony pomiar tylko kąta

 

 

 

 

WERSJA 5.1

 

Poniżej znajduje się link do pobrania programu SP Survey Pro 5.1. Jest to pełna wersja programu, do zainstalowania na tachimetrach: Nivo C, Focus 8 i Focus 30. Należy wypakować archiwum, uruchomić na komputerze plik z rozszerzeniem *.exe w celu zainstalowania programu. Aktualizacja jest darmowa dla wszystkich instrumentów na gwarancji (gwarancja do Kwietnia 2012), dla innych konieczne jest wykupienie gwarancji. Program powinien być instalowany z komputera z dostępem do internetu, wtedy dla tachimetrów kupionych po kwietniu 2011 klucz autoryzacyjny powinien wygenerować się automatycznie, dla innych konieczne będzie podanie nowego klucza autoryzacyjnego. Aby uzyskać nowy klucz prosimy o kontakt i o podanie numeru seryjnego instrumentu.(uzyskanie nowego klucza zajmuje nawet kilka dni roboczych).

 

Pobierz Survey Pro 5.1 Complete

 

Różnice między wersją 5.1 a wersją 5.0.2:

 

Nowe funkcje:
– Eksport linii i punktów z projektu do DXF bezpośrednio z tachimetru
– Dodany pomiar samych kątów bez konieczności wykonania pomiaru odległości
– Rozszerzone ustawienia nazywania punktów tyczonych
Udoskonalenia:
– Cechy dodane do atrybutów punktów i linii mogą być pokazywane w oknie mapy
– Uproszczenie okna ustawiania stanowiska, podczas ustawienia odczytu kąta
– Poprawiony format LandXML, wyrównane pomiary mogą być tyczone
– Wznowiona obsługa instrumentu Pentax PTS-III
– Zmiana nazwy „tachimetria” na optyczny podczas wyboru trybu pracy Survey Pro
– Poprawiony wygląd okna wyrównania oraz tworzony plik backup przed wyrównaniem
– Dodany ekran tyczenia bezpośredniego dla lepszej lokalizacji punktów/linii
– Ekran tyczenia wzbogacony o kąt pionowy do tyczonego punktu w celu poprawienia orientacji punktu
– Główny ekran pomiarowy wzbogacony o przycisk przełączania między ekranami HA/SD i ZA/SD
– Obsługa tachimetrów przez ProMark 200
– Pomiar poligonu będzie kończony wyświetlaniem raportu z pomiarów
– Możliwość kasowania Autolinii z okna mapy
– Rozszerzona opcja trackingu czyli pomiaru ciągłego w większości okien tyczenia po naciśnięciu przycisku MSR2
– Eksport danych ze wskazaną ilością miejsc po przecinku zamiast maksymalnie dostępnej
– Duże wykroczenie kompensatora poza zakres będzie wymagało jego wyłączenia jeśli chcemy pracować w Survey Pro
– Edycja elementów pomierzonych z poziomu Podglądu pliku RAW
– Zmiana funkcji przycisku Enter podczas tyczenia z zapisu punktu na pomiar odległości
Ogólne poprawki:
– poprawione wyrównanie kąta pionowego
– Zmiana nazwy w Ustawieniach z Plików na Auto linię
– Deaktywacja przycisku „Pomierz i zapisz” w Survey Pro Onboard
– Rozróżniony wygląd punktów pomierzonych bezlustrowo i na lustro na mapie
– Wartości domiarów w Podglądzie pliku RAW są poprawnie wyświetlane
– Eksport do starego pliku RAW poprawnie zapisze domiary kątów
– Podczas zakładania nowego pliku zmieniona opcja ustawień pliku na ostatnio tworzony w zamian za ostatnio otwierany
– Poprawione działanie pomiaru punktów wielokrotnych
– Podczas tyczenia punktów w trybie 2D nie będzie tyczona wysokość
– W oknie mapy można jedynie tyczyć punkty na których jest to możliwe
– Eksport polilinii dodaje także punkty włączone do tej polilinii
– Survey Pro nie pozwala na nadpisywanie stanowiska założonego z wcięć
– Poprawiony zapis tyczonego punktu na odpowiedniej warstwie

 

WERSJA 5.0.2

 

Poniżej znajduje się link do pobrania programu SP Survey Pro 5.0.2. Jest to pełna wersja programu, do zainstalowania na tachimetrach: Nivo C, Focus 8 i Focus 30. Należy wypakować archiwum, uruchomić na komputerze plik z rozszerzeniem *.exe w celu zainstalowania programu. Aktualizacja jest darmowa dla wszystkich instrumentów na gwarancji (gwarancja do Października 2011), dla innych konieczne jest wykupienie gwarancji. Program powinien być instalowany z komputera z dostępem do internetu, wtedy dla tachimetrów kupionych po październiku 2011 klucz autoryzacyjny powinien wygenerować się automatycznie, dla innych konieczne będzie podanie nowego klucza autoryzacyjnego. Aby uzyskać nowy klucz prosimy o kontakt i o podanie numeru seryjnego instrumentu.(uzyskanie nowego klucza zajmuje nawet kilka dni roboczych).

 

Pobierz Survey Pro 5.0.2 Complete

 

Różnice między wersją 5.0.2 a 4.11.1:

 

– plik JXL zawiera teraz także wyrównanie wykonane w instrumencie
– informacja o dacie kolejnego serwisu w SP Focus 30 jest bardziej czytelna i lepiej sformatowana
– dodane nowe ostrzeżenia i informacje o błędach w SP Focus 30
– poprawiona obsługa pomiaru pikiet w ekranie Smart Targets
– poprawiona obsługa tachimetrów Trimble S6 oraz S8
– w trybie robotycznym program będzie informował użytkownika odpowiednim dźwiękiem podczas odnajdywania lustra
– nawiązanie na tarcze słoneczną będzie odpowiednio używało kąta południka
– podczas eksportu plików nazwy będą nadawane automatycznie
– poprawiony problem z brakiem pamięci podczas używania podglądu mapowego
– Przyciski „OK” oraz „ Cancel” są dostępne w oknie komunikacji SP Focus 30 poprzez Bluetooth

 

WERSJA 4.11 ONBOARD PC DEMO

 

Poniżej znajduje się link do pobrania programu SP Survey Pro 4.11 ONBOARD DEMO PC. Jest to wersja biurowa programu, służy celom demonstracyjnym. Należy wypakować archiwum, uruchomić na komputerze plik z rozszerzeniem *.exe w celu zainstalowania programu i wybrać język instalacji.
Pobierz Survey Pro ONBOARD PC DEMO

 

WERSJA 4.11.1

 

Poniżej znajduje się link do pobrania programu SP Survey Pro 4.11.1. Jest to pełna wersja programu, do zainstalowania na tachimetrach: Nivo C i Focus 30. Należy wypakować archiwum, uruchomić na komputerze plik z rozszerzeniem *.exe w celu zainstalowania programu. Aktualizacja jest darmowa dla wszystkich instrumentów na gwarancji (gwarancja do marca 2011), dla innych konieczne jest wykupienie gwarancji. Program powinien być instalowany z komputera z dostępem do internetu, wtedy dla rejestratorów kupionych po marcu 2010 klucz autoryzacyjny powinien wygenerować się automatycznie, dla innych konieczne będzie podanie nowego klucza autoryzacyjnego. Aby uzyskać nowy klucz prosimy o kontakt i o podanie numeru seryjnego instrumentu.(uzyskanie nowego klucza zajmuje nawet kilka dni roboczych).
Pobierz Survey Pro Nivo C                                                Pobierz Survey Pro Focus 30

 

Różnice między wersją 4.11 a 4.11.1

 

 • Pomiar bezlustrowy w Nivo C i Focus 30 przy użyciu przycisku MSR2 poza ekranem Szybkiego pomiaru będzie zapisywało wysokość lustra na 0m w każdej sytuacji pomiarowej
 • Ważne drogowe konfiguracje mogą być czasami zaznaczone jako nieważne gdy plik jest zamykany i otwierany na nowo
 • Podczas transmisji nie będzie więcej dodawana kropka na końcu każdego pliku podczas transmisji między dwoma rejestratorami

 

WERSJA 4.11

 

Poniżej znajduje się link do pobrania programu SP Survey Pro 4.11. Jest to pełna wersja programu, do zainstalowania na tachimetrach: Nivo C i Focus 30. Należy wypakować archiwum, uruchomić na komputerze plik z rozszerzeniem *.exe w celu zainstalowania programu. Aktualizacja jest darmowa dla wszystkich instrumentów na gwarancji (gwarancja do marca 2011), dla innych konieczne jest wykupienie gwarancji. Program powinien być instalowany z komputera z dostępem do internetu, wtedy dla rejestratorów kupionych po marcu 2010 klucz autoryzacyjny powinien wygenerować się automatycznie, dla innych konieczne będzie podanie nowego klucza autoryzacyjnego. Aby uzyskać nowy klucz prosimy o kontakt i o podanie numeru seryjnego instrumentu.(uzyskanie nowego klucza zajmuje nawet kilka dni roboczych).
Pobierz Survey Pro Nivo C                                                Pobierz Survey Pro Focus 30

 

Różnice między wersją 4.10.1 a 4.11

 

 • Poprawione działanie komponentu Tyczenia w oprogramowaniu
 • Zmieniona nazwa „TSMode” na „External Connection”, w celu poprawy czytelności
 • Poprawa ustawień właściwości diod do tyczenia w instrumentach Topcon
 • Diody do tyczenia w Nivo C w przypadku zewnętrznego rejestratora działają poprawnie
 • Poprawa działania funkcji eksportu punktów „Od/Do”
 • Poprawione wcięcie w przypadku instrumentów robotycznych
 • Poprawiony losowo występujący błąd w przypadku importu punktów po wczytywaniu dużej wielkości plików
 • Funkcja Geolock nie będzie możliwa do uruchomienia w przypadku braku odbiornika GPS
 • W przypadku instrumentów Trimble S rozpoziomowanie będzie automatycznie pokazywane na ekranie
 • Zlikwidowany efekt zużycia pamięci podczas zdalnej kontroli tachimetru Focus 30

 

WERSJA 4.10.1

 

Poniżej znajduje się link do pobrania programu SP Survey Pro 4.10.1 Jest to pełna wersja programu, do zainstalowania na tachimetrach: Nivo C i Focus 30. Należy uruchomić na komputerze plik z rozszerzeniem *.exe w celu zainstalowania programu. Aktualizacja jest darmowa dla wszystkich instrumentów na gwarancji , dla innych konieczne jest wykupienie gwarancji. Po uruchomieniu programu konieczne będzie podanie nowego klucza autoryzacyjnego. Aby uzyskać nowy klucz prosimy o kontakt i o podanie numeru seryjnego instrumentu.(uzyskanie nowego klucza zajmuje nawet kilka dni roboczych).
Pobierz Survey Pro Nivo C                                                Pobierz Survey Pro Focus 30

 

Różnice między wersją 4.10 a 4.10.1

 

 • Na ekranie w kole prawym NIVO C jednostki kątowe są wyświetlane prawidłowo
 • Wykonując pomiar repetycyjny sekwencja jest wykonywana prawidłowo w przypadku nie pomierzenia odległości wstecz w drugim położeniu lunety
 • Usunięto problem samodzielnego wyłączania się Focusa 30 w przypadku pozostawienia instrumentu włączonego przez dłużej niż 30 sekund
 • W Nivo C usunięto problem samodzielnego kasowania pomierzonej odległości po 5 sekundach od pomiaru
 • Wyświetlacz w kole prawym Nivo C dużo szybciej funkcjonuje

 

WERSJA 4.10

 

Poniżej znajduje się link do pobrania programu SP Survey Pro 4.10 Jest to pełna wersja programu, do zainstalowania na tachimetrach: Nivo C i Focus 30. Należy uruchomić na komputerze plik z rozszerzeniem *.exe w celu zainstalowania programu. Aktualizacja jest darmowa dla wszystkich instrumentów na gwarancji , dla innych konieczne jest wykupienie gwarancji. Po uruchomieniu programu konieczne będzie podanie nowego klucza autoryzacyjnego. Aby uzyskać nowy klucz prosimy o kontakt i o podanie numeru seryjnego instrumentu.(uzyskanie nowego klucza zajmuje nawet kilka dni roboczych).
Pobierz Survey Pro Nivo C                                                Pobierz Survey Pro Focus 30

 

Różnice między wersją 4.9 a 4.10

 

 • Dodano obsługę plików LandXML do obsługi Elementów Trasy. Trasy mogą być dodawane z pliku LandXML i mogą zawierać przekroje i wyrównania. W ten sposób droga może być tyczona przy użyciu opcji tyczenia tras.
 • Dodanie opcji Spectra Precision Solution Improvement Program, która pozwala użytkownikom oprogramowania Survey Pro na wysyłanie anonimowych wiadomości o problemach lub propozycjach jakie intrygują użytkowników.
 • Dodana opcja Zapisu do pliku wyników powstałych na skutek obliczeń w oknie COGO
 • Łatwiejszy dostęp do opcji „Gdzie jest następny punkt” w Tyczeniu
 • Dodana obsługa Bluetooth w tachimetrze Focus 30
 • Dodana opcja pozwalająca na uśrednianie pomiarów w Nivo C
 • Dodana opcja kontroli intensywności plamki lasera
 • Opcja Caps Lock będzie ignorowana przy wpisywaniu haseł
 • Zwiększona możliwa do wpisania stała lustra do 1m
 • Dodane nowe informacje na ekranie przy kole prawym dla pomiarów repetycyjnych
 • Poprawione zachowanie się diod do tyczenia w Nivo C
 • Skalibrowane Survey Pro aby podczas ruchu instrumentu w czasie pomiarów repetycyjnych nie pojawiał się ekran poziomowania instrumentu
 • Poprawiona obsługa języka Rosyjskiego i Chińskiego na ekranie przy kole prawym
 • Usunięty dźwięk błędu podczas uruchamiania ekranu stanowiska
 • Import plików CR5 przeniesiony do zakładki import zamiast zakładki Plik->Otwórz, w celu uniknięcia pomyłkowych wyborów
 • Ekrany będą pokazywały do 2 miejsc po przecinku dla kątów
 • Plik odwzorowań ASCII pokazuje teraz prawidłowe nagłówki dla formatu YXZ
 • Poprawiona funkcja tyczenia polilinii
 • Łatwiejsze wyłączenie ekranu „Pokaż opis”
 • Tyczenie do linii przypisuje poprzednio używaną wartość

 

WERSJA 4.9.2

 

Poniżej znajduje się link do pobrania programu SP Survey Pro 4.9.2 Jest to pełna wersja programu, do zainstalowania na tachimetrach: Nivo C i Focus 30. Należy uruchomić na komputerze plik z rozszerzeniem *.exe w celu zainstalowania programu. Aktualizacja jest darmowa dla wszystkich instrumentów na gwarancji , dla innych konieczne jest wykupienie gwarancji. Po uruchomieniu programu konieczne będzie podanie nowego klucza autoryzacyjnego. Aby uzyskać nowy klucz prosimy o kontakt i o podanie numeru seryjnego instrumentu.(uzyskanie nowego klucza zajmuje nawet kilka dni roboczych).
Pobierz Survey Pro Nivo C                                                Pobierz Survey Pro Focus 30

 

 

 

Nowe funkcje:

– Eksport linii i punktów z projektu do DXF bezpośrednio z tachimetru

– Dodany pomiar samych kątów bez konieczności wykonania pomiaru odległości

– Rozszerzone ustawienia nazywania punktów tyczonych

Udoskonalenia:

– Cechy dodane do atrybutów punktów i linii mogą być pokazywane w oknie mapy

– Uproszczenie okna ustawiania stanowiska, podczas ustawienia odczytu kąta

– Poprawiony format LandXML, wyrównane pomiary mogą być tyczone

– Wznowiona obsługa instrumentu Pentax PTS-III

– Zmiana nazwy „tachimetria” na optyczny podczas wyboru trybu pracy Survey Pro

– Poprawiony wygląd okna wyrównania oraz tworzony plik backup przed wyrównaniem

– Dodany ekran tyczenia bezpośredniego dla lepszej lokalizacji punktów/linii

– Ekran tyczenia wzbogacony o kąt pionowy do tyczonego punktu w celu poprawienia orientacji punktu

– Główny ekran pomiarowy wzbogacony o przycisk przełączania między ekranami HA/SD i ZA/SD

– Obsługa tachimetrów przez ProMark 200

– Pomiar poligonu będzie kończony wyświetlaniem raportu z pomiarów

– Możliwość kasowania Autolinii z okna mapy

– Rozszerzona opcja trackingu czyli pomiaru ciągłego w większości okien tyczenia po naciśnięciu przycisku MSR2

– Eksport danych ze wskazaną ilością miejsc po przecinku zamiast maksymalnie dostępnej

– Duże wykroczenie kompensatora poza zakres będzie wymagało jego wyłączenia jeśli chcemy pracować w Survey Pro

– Edycja elementów pomierzonych z poziomu Podglądu pliku RAW

– Zmiana funkcji przycisku Enter podczas tyczenia z zapisu punktu na pomiar odległości

Ogólne poprawki:

– poprawione wyrównanie kąta pionowego

– Zmiana nazwy w Ustawieniach z Plików na Auto linię

– Deaktywacja przycisku „Pomierz i zapisz” w Survey Pro Onboard

– Rozróżniony wygląd punktów pomierzonych bezlustrowo i na lustro na mapie

– Wartości domiarów w Podglądzie pliku RAW są poprawnie wyświetlane

– Eksport do starego pliku RAW poprawnie zapisze domiary kątów

– Podczas zakładania nowego pliku zmieniona opcja ustawień pliku na ostatnio tworzony w zamian za ostatnio otwierany

– Poprawione działanie pomiaru punktów wielokrotnych

– Podczas tyczenia punktów w trybie 2D nie będzie tyczona wysokość

– W oknie mapy można jedynie tyczyć punkty na których jest to możliwe

– Eksport polilinii dodaje także punkty włączone do tej polilinii

– Survey Pro nie pozwala na nadpisywanie stanowiska założonego z wcięć

– Poprawiony zapis tyczonego punktu na odpowiedniej warstwie

 

Nowości

– nowa opcja tyczenia krzywej, która umożliwia tyczenie pojedynczej sekcji nieprostopadłej do naszego wyrówniania

– dodanie „skapowanie” w oknie mapy

– poprawione wcięcie w ustawianiu stanowiska

– dodane funkcje zaawansowane w oknie tyczenia domiarów i tyczenia w module drogowym

– wprowadzony nowy rodzaj klawiatury wirtualnej Survey keyboard

Usprawnienia

– nazwy luster/Smart target są zapisywane w pliku roboczym

– podczas tyczenia punktu z okna mapy wyświetlane wyświetlane są informacje o kierunkach do punktu na początku

– dokładność instrumentu jest wyświetlana w ustawieniach oraz zapisywana do pliku JXL

– jednostki dla temperatury i ciśnienia są wyświetlane w podglądzie pliku RAW

– dodatkowe informacje są zapisywane do pliku podczas tyczenia DTM

– poprawiona obsługa pamięci instrumentu dla lepszej obsługi podkładów mapowych

– aktywacja warstwy sprawi że ta warstwa od razu jest widoczna

– nazywanie zdjęć nie będzie sprawiało więcej problemów

– poprawiona funkcjonalność wskaźnika laserowego podczas pomiaru w oknie mapy

– poprawiona funkcjonalność zapisu pomiaru kąta