Techniki satelitarne

CENTRUM SERWISOWE IMPEXGEO

Impexgeo, jako pierwsza firma w Europie Środkowej i Wschodniej, podpisała z firmą Trimble Navigation umowę o utworzeniu autoryzowanego serwisu jej produktów GPS (Service Provider Agreement).Jako autoryzowany serwis systemów GPS firmy Trimble zapewniamy:

  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  • Pełny zakres napraw
  • Instalowanie opcji dodatkowych
  • Naprawę anten, kabli i innych akcesoriów
  • Uaktualnienie oprogramowania
  • Regulację i kalibrację sprzętu GPS
  • Montaż stacji bazowych

Formularz zgłoszenia urządzenia do naprawy

Nasi serwisanci regularnie uczestniczą w szkoleniach serwisowych prowadzonych przez firmę Trimble.

Serwis GNSS Serwis GNSS
Serwis GNSS Serwis GNSS
Serwis GNSS Serwis GNSS
Formularz zgłoszenia urządzenia do naprawy