Leasing 

W zakresie finansowania w formie leasingu, polecamy Państwu

firmę ORIX Polska S.A., która od 1995 świadczy usługi finansowe na terenie Polski.

 

Do wniosku o zawarcie umowy leasingowej w firmie ORIX niezbędne są następujące dokumenty:

 

Osoby fizyczne:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie REGON i NIP
 • dowody osobiste właściciela + małżonka/i (jeśli nie ma rozdzielności majątkowej)

 

Spółki cywilne:

 • dodatkowo umowa spółki

 

Osoby prawne:

 • aktualny odpis z KRS
 • zaświadczenie REGON i NIP
 • dowód osobisty osoby reprezentującej firmę

 

 

*Dokumenty finansowe są wymagane na życzenie firmy leasingowej.

 

Współpracujemy również z innymi firmami leasingowymi działającymi na rynku polskim np.

 • SG EQUIPMENT LEASING POLSKA SP. z o. o.,
 • BZ WBK Leasing S.A.,                      
 • PEKAO Leasing S.A.,
 • RAIFFEISEN-LEASING POLSKA S.A.

 

Wybór firmy pozostawiamy zawsze naszym klientom.