Leasing

IMPEXGEO współpracuje z wieloma firmami leasingowymi, wybór firmy pozostawiając zawsze naszemu Klientowi.

Każda z firm leasingowych ma swoje wymagania odnośnie potrzebnych dokumentów, które leasingobiorca musi dostarczyć przed rozpatrzeniem wniosku o leasing i zawarciem umowy.

Z reguły do wniosku o zawarcie umowy leasingowej niezbędne są następujące dokumenty:

Osoby fizyczne:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • zaświadczenie REGON i NIP
  • dowody osobiste właściciela + małżonka/i (jeśli nie ma rozdzielności majątkowej)

 

Spółki cywilne:

  • dodatkowo umowa spółki

 

Osoby prawne:

  • aktualny odpis z KRS
  • zaświadczenie REGON i NIP
  • dowód osobisty osoby/osób reprezentującej firmę

 

* Dokumenty finansowe są wymagane na życzenie firmy leasingowej.

 

Harmonogram rat leasingowych przygotowywany jest każdorazowo dla Klienta pod konkretny zakup i zależy m.innymi  od:

– wartości sprzętu

– pierwszej wpłaty (z reguły 10%-30%0

– okresu leasingu