Techniki Satelitarne

Generator do tworzenia raportów z pomiarów RTK (wersja 3.0)

Powyższy odnośnik pozwala przejść do strony z poziomu której użytkownik może generować raport pomiarowy w oparciu o pomiary RTK wykonane programami: Field Surveyor 1.5 i 2.x,Survey Pro, Survey Controller (zgodny z wytycznymi G.1.12). Raport zawiera dane nagłówkowe oraz dane obserwacyjne z pomiaru, może zawierać informacje o wykonanej transformacji do układu lokalnego, informacje o punktach kontrolnych, a także o punktach pozyskanych z funkcji obliczeniowych (np.wcięcie liniowe,domiar do linii,wyznaczenie biegunowe,przecięcie). Raport jest częściowo edytowalny, od wersji 3.0 zmieniony został sposób dodawania plików, zmieniona została szata graficzna oraz usunięte błędy z wersji poprzedniej. Od wersji 3.0 można także umieszczać w raporcie punkty wyznaczone przez „uśrednienie” w programie Survey Pro.Szczegółowy opis raportu znajduje się w pliku zamieszczonym poniżej.

 

Opis raportu

 

Pobierz oprogramowanie (wersja 1)

Konfigurator sprzętu pomiarowego

Powyższy odnośnik pozwala przejść do strony z poziomu której, użytkownik może konfigurować sprzęt pomiarowy GPS, GIS, oraz TACHIMETRY.

Program Spectra Precision Survey Pro wersja 5.3

Poniżej znajduje się link do pobrania programu SP Survey Pro 5.3. Jest to pełna wersja programu, do zainstalowania na rejestratorach : Recon,Nomad,Ranger. Należy wypakować archiwum, uruchomić na komputerze plik z rozszerzeniem *.exe w celu zainstalowania programu. Aktualizacja jest darmowa dla wszystkich rejestratorów które miały ważną gwarancję w maju 2013 roku, dla pozostałych konieczne jest wykupienie gwarancji.Data gwarancji decyduje o wersjach programu które można instalować w dowolnym terminie. Program powinien być instalowany z komputera z dostępem do internetu, wtedy klucz autoryzacyjny powinien wygenerować się automatycznie. W innym przypadku prosimy o kontakt i o podanie numeru seryjnego rejestratora.(uzyskanie nowego klucza zajmuje nawet kilka dni roboczych). Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi różnicami pomiędzy wersjami programu Survey Pro. Stule raportowe do generowania raportów z poziomu rejestratora z programu S.P do pobrania poniżej.

Pliki Stylów Raportów Dla S.P 5.2

Pobierz oprogramowanie SURVEY PRO 5.3 Recon/Nomad/Ranger

Plik ANTENNA.INI

Najważniejsze różnice pomiędzy Survey Pro  4.8 do 5.3 (moduł GNSS)

RAPORTOWANIE ZA POMOCĄ STYLÓW RAPORTÓW ORAZ „SPECTRA PRECISION JXL CONVERTER”

Poniżej znajduje się link do pobrania instalki programu SPECTRA PRECISION JXL CONVERTER oraz stylów skróconych raportów. Program działa na zasadzie wskazywania pliku projektu w formacie JXL oraz stylu raportu XSL, w wyniku czego generowane są skrócone raporty. Zastępczo raporty można także wykonywać programem Trimble ASCII File Generator.

Dla programu Survey Pro 4.x przygotowanych jest 6 styli:

a)raport pomiarowy pełny (html));

b)raport z pomierzonych punktów (txt);

c)raport z obserwacji GNSS (html);

d)tworzenie pliku TXT w formacie NrXYZKod z kolumnami oddzielonymi przecinkiem;

e)raport z tyczenia (html);

f)tworzenie pliku ze współrzędnymi BLH(WGS84)(txt);

Pobierz oprogramowanie

 

Program Spectra Precision Survey Pro wersja 4.10

Poniżej znajduje się link do pobrania programu SP Survey Pro 4.10.

Pobierz oprogramowanie Recon/Nomad/Ranger

Plik ANTENNA.INI

 

Program Spectra Precision Survey Pro wersja 4.8

Poniżej znajduje się link do pobrania programu SP Survey Pro 4.8.

Pobierz oprogramowanie

Program Field Surveyor 1.50.0.6/Recon

Poniżej znajduje się link do pobrania instalki programu Field Surveyor 1.50.0.6 na RECONA.

Pobierz oprogramowanie

RAPORTOWANIE ZA POMOCĄ STYLÓW RAPORTÓW ORAZ „SPECTRA PRECISION JXL CONVERTER”

Poniżej znajduje się link do pobrania instalki programu SPECTRA PRECISION JXL CONVERTER oraz stylów skróconych raportów. Program działa na zasadzie wskazywania pliku projektu w formacie JXL oraz stylu raportu XSL, w wyniku czego generowane są skrócone raporty. Zastępczo raporty można także wykonywać programem Trimble ASCII File Generator.

Dla programu Field Surveyor 1.5 przygotowane są 4 style:

a)raport pomiarowy pełny (html);

b)raport z pomierzonych punktów (z uwzględnieniem daty oraz uśredniania)(txt); c)tworzenie pliku TXT w formacie NrXYZKod z kolumnami oddzielonymi przecinkiem (txt);

d)tworzenie pliku w formacie RAW Nikona;

Pobierz oprogramowanie

Pobierz Style raportowe dla S.P. 5.0