Tachimetry i niwelatory

CENTRUM SERWISOWE IMPEXGEO

Jako autoryzowany serwis instrumentów firmy Nikon zapewniamy:

    • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
    • Pełen zakres napraw
    • Bezpłatne sprawdzenie instrumentu na stanowisku kolimatorowym
    • Przeglądy okresowe

Formularz zgłoszenia urządzenia do naprawy

Po każdym przeglądzie instrument otrzymuje certyfikat dokładnościowy, obejmujący komputerową analizę odchyłek instrumentalnych. 95% napraw wykonujemy w ciągu 1 dnia.

 

Prowadzimy także serwis instrumentów firm Trimble, Spectra Precision, Zeiss, Geodimeter i Laser Technology.

Serwis Serwis
Serwis
Każda dostawa instrumentów przed sprzedażą podlega dokładnemu serwisowemu sprawdzeniu,
które kończy się wydaniem certyfikatu dokładności.
Serwis Serwis
Nowoczesne stanowisko kolimatorowe do komputerowego sprawdzania instrumentów.Czynności serwisowe tachimetru elektronicznego


SPRAWDZENIE I WYMAGANA REGULACJA
(bez certyfikatu)
1. Sprawdzenie funkcjonowania instrumentu (na prawidłowość osi obrotu urządzenia, teleskopu, leniwek, zacisków itp.)
2. Czyszczenie optyki z zewnątrz (obiektyw, okular)
3. Sprawdzenie i rektyfikacja błędów instrumentalnych (inklinacja, kolimacja, błąd punktu zera, pion optyczny)
4. Sprawdzenie funkcjonowania kompensatora
MAŁY PRZEGLĄD 
(zalecany co 1 rok)
1. Sprawdzenie funkcjonowania instrumentu (na prawidłowość osi obrotu urządzenia, teleskopu, leniwek, zacisków itp.)
2. Czyszczenie optyki z zewnątrz i wewnątrz (obiektyw, okular, krzyż nitek, pryzmaty soczewki ogniskującej itp.)
3. Sprawdzenie sygnałów odczytu kątów
4. Sprawdzenie pozycji, ogniskowania diody nadawczej i odbiorczej dalmierza
5. Czyszczenie pryzmatów dalmierza, sprawdzenie sygnałów dalmierza
6. Sprawdzenie i rektyfikacja błędów instrumentalnych (inklinacja, kolimacja, błąd punktu zera, pion optyczny)
7. Sprawdzenie funkcjonowania kompensatora
8. Pomiary kontrolne (na stanowisku kolimatorowym i bazie dalmierczej ) i wydanie certyfikatu
PRZEGLĄD CAŁKOWITY I KONSERWACJA 
(zalecane co 2-3 lata)
1. Sprawdzenie funkcjonowania instrumentu (na prawidłowość osi obrotu urządzenia, teleskopu, leniwek, zacisków itp.)
2. Czyszczenie optyki z zewnątrz i wewnątrz (obiektyw, okular, krzyż nitek, pryzmaty soczewki ogniskującej itp.)
3. Mycie i smarowanie osi instrumentu oraz osi teleskopu (ewentualny demontaż, montaż i strojenie)
4. Czyszczenie kół tachimetru i ewentualne usunięcie ich błędów ekscentru
5. Regulacja systemu odczytu kątów
6. Sprawdzenie i regulacja sygnałów odczytu kątów (ewentualna regulacja soczewek lub enkoderów odczytu)
7. Sprawdzenie pozycji, ogniskowania diody nadawczej i odbiorczej dalmierza, czyszczenie pryzmatów dalmierza, sprawdzenie sygnałów dalmierza
8. Czyszczenie klawiatury
9. Mycie i smarowanie spodarki
10. Mycie i smarowanie zacisków, leniwek i innych istotnych elementów
11. Sprawdzenie i rektyfikacja błędów instrumentalnych (inklinacja, kolimacja, błąd punktu zera, pion optyczny)
12. Sprawdzenie funkcjonowania kompensatora i ewentualna regulacja
 13. Pomiary kontrolne (na stanowisku kolimatorowym i bazie dalmierczej) i wydanie certyfikatu

Ceny za powyższe usługi serwisowe zależne są od typu instrumentu.

Formularz zgłoszenia urządzenia do naprawy