Trimble GPScorrect

 
  • Zapis surowych danych obserwacyjnych GNSS do późniejszego postprocessingu w celu zwiększenia dokładności wyznaczanych współrzędnych 
  • Zapis danych w technologii H-Star, dzięki której uzyskiwać można wysokie dokładności wykorzystyjąc odbiorniki Trimble GPS Pathfinder ProXRT i ProXH oraz urządzenia GeoXH 
  • Płynna integracja oprogramowania  ESRI ArcPad technologiami GNSS pozwalająca na gromadzenie wysokiej jakości danych GIS 
  • Pełna obsługa pomiarów GNSS z wykorzystaniem poprawek w czasie rzeczywistym umożliwiająca wyznaczanie współrzędnych z wysoką dokładnością bezpośrednio w terenie 
  • Planowanie kampanii pomiarowych pozwalające na zwiększenie wydajności pracowników terenowych
  • Pełna kompatybilność z rejestratorami polowymi i odbiornikami GNSS Trimble

 

POBIERZ BROSZURĘ  W FORMACIE PDF

ROZSZERZENIE OPROGRAMOWANIA ESRI ARCPAD UMOŻLIWIAJĄCE PEŁNĄ WSPÓŁPRACĘ Z ODBIORNIKAMI GNSS TRIMBLE ORAZ ZAPIS SUROWYCH DANYCH OBSERWACYJNYCH DO POSPROCESSINGU

Rozszerzenie Trimble® GPScorrect™ stworzone dla oprogramowania polowego ESRI ArcPad pozwala na pełną kontrolę odbiorników GNSS Trimble i dodaje fmożliwość obsługi korekty różnicowej pomiarów w czasie rzeczywistym, jak również w późniejszym postprocessingu. Teraz pracując w terenie na oprogramowaniu ESRI ArcPad z rozszerzeniem GPScorrekt, wykorzystywanie precyzyjnych technologii GNSS w procesie gromadzenia i aktualizacji baz danych GIS nabiera nowej, lepszej jakości.

  • Wyższa dokładność danych GIS bezpośrednio w terenie

Rozszerzenie GPScorrect daje pewność, że zgromadzone dane w terenie są wiarygodne i dokładne tak bardzo, jak to tylko możliwe. Dzięki możliwości zapisu surowych danych obserwacyjnych, w późniejszym postprocessingu można poprawić dokładność wyznaczonych pozycji z 10m do submetrowych, a w przypadku prowadzenia pomiarów w sprzyjających warunkach i korzystania z odpowiedniego odbiornika GNSS Trimble osiągać można nawet 10cm. Oczywiście nie stoi nic na przeszkodzie, aby pracując z odbiornikami GNSS Trimble korzystać z poprawek w czasie rzeczywistym i mierzyć współrzędne z wysokimi dokładnościami już w terenie wedle założeń opracowywanych aplikacji, nie tracąc cennego czasu na prace biurowe.

  • Efektywny przepływ informacji

Podczas pomiaru wszelkiego rodzaju obiektów wykorzystując oprogramowanie ESRI ArcPad, rozszerzenie GPScorrekt pracując w tle automatycznie loguje surowe dane obserwacyjne GNSS i umożliwia późniejsze poddanie postprocessingowi różnicowemu plików AXF lub ESRI Shapefile. Dodatkowo rozszerzenie GPScorrect daje możliwość pełnej konfiguracji odbiorników GNSS oraz wyświetlania ich szczegółowego statusu. Dzięki takiemu rozwiązaniu za pomocą jednego kliknięcia w ekran, pracownik polowy ma dostęp do wszystkich informacji dotyczących danych GNSS.

W celu sprawnego i bezproblemowego wykonania korekcji różnicowej zgromadzonych danych w terenie czyniąc je dokładniejszymi, należy użyć rozszerzenia Trimble GPS Analyst™ dla ESRI ArcGIS w wersji Desktop lub oprogramowania biurowego Trimble GPS Pathfinder® Office. Po takim zabiegu skorygowane dane mogą być wykorzystane w innych aplikacjach ESRI dla GIS. Dzięki temu każdy użytkownik może być pewien, że podjęte w terenie decyzje były właściwe, a pozyskane dane mają tak wysoką dokładność jak to tylko jest możliwe.

  • Łatwa kontrola jakości

Aby w prosty sposób wybrać między wydajnością pracy a precyzją zgromadzonych danych, należy użyć ustawień „Smart Settings” lub wybrać właściwą pozycję suwaka ustawień GPS. Gdy kryteria opracowywanej aplikacji są bardziej wysublimowane można dostosować wszystkie parametry odbiornika GNSS do indywidualnych potrzeb. Rozszerzenie GPScorrect wyświetlać może szczegółowy status GNSS, czyli między innymi rozmieszczenie satelitów na niebie czy listę śledzonych satelitów z parametrami jakości sygnału. Aby najlepiej wykorzystać dzień pomiarowy użyć można sekcji „Plan”, gdzie graficznie przedstawiana jest predykowana konstelacja satelitów. Dzięki takiej funkcji czas przeznaczony na gromadzenie danych może być najlepiej wykorzystany, a dane będą najlepszej jakości.

  • Wysokowydajne odbiorniki GNSS Trimble

Firma Trimble jako jeden z liderów runku GNSS ma w swojej ofercie różne urządzenia pomiarowe i odbiorniki satelitarne cechujące się prostotą obsługi i wszechstronnością oraz pozwalające na gromadzenie danych wysokiej jakości. Każdy odbiornik oferuje szeroki zakres metod pomiarów różnicowych z wykorzystaniem korekt w czasie rzeczywistym jak i w postprocessingu dostarczając tym samym wiarygodnych wskazań pozycji. Najwyższe dokładności pozycjonowania uzyskiwać można gromadząc dane H-Star™ odbiornikami GPS Pathfinder ProXRT lub GPS Pathfinder ProXH™ oraz komputerami polowymi z wbudowanym odbiornikiem GNSS GeoXH™. Dzięki wykorzystaniu technologii H-Star w dotychczasowych metodach i sposobach gromadzenia danych, wysokie dokładności mogą być osiągane znacznie łatwiej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Alternatywnie można prowadzić pomiary mniej zaawansowanymi urządzeniami Trimble do których należą komputery polowe ze zintegrowanym odbiornikiem GNSS GeoXT™, GeoXM™, urządzenia z rodziny Juno® i Nomad® 900G oraz odbiorniki GPS Pathfinder ProXT™. Dzięki nim można gromadzić obserwacje kodowe bądź kodowo-fazowe i poddawać je późniejszemu postprocessingowi z wykorzystaniem technologii Trimble DeltaPhase™ uzyskując możliwie najbardziej optymalne wyznaczenia pozycji mierzonych obiektów.

Dzięki pełnej kontroli nad odbiornikami GNSS i urządzeniami polowymi Trimble oraz możliwości gromadzenia surowych danych obserwacyjnych do postrocessingu, rozszerzenie Trimble GPScorrect dla oprogramowania ESRI ArcPad tworzy kompletny i wydajny tandem pomiarowy dostarczający precyzyjnych danych podczas tworzenia systemów informacji przestrzennej jak również w czasie ich aktualizacji.


NAPISZ DO NAS

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Twój nr Telefonu (wymagane)

Nazwa Firmy (wymagane)

Adres Firmy (wymagane)

Model Instrumentu (wymagane)
TDC 150TDC 100GeoExplorer serii 7GeoExplorer serii 6000GeoExproler serii 5GeoExproler serii 3000Juno serii 5Juno T41Juno serii 3Juno serii SNomad 900GTablet Trimble YumaPathfinder serii ProXTrimble Pro 6ArcPadGPS AnalystGPScorrectPathfinder OfficeTerraSyncRecon

Temat

Twoja wiadomość

PEŁNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA POZWOLI NAM PRZYGOTOWAĆ LEPSZĄ OFERTĘ DLA CIEBIE!