Trimble LaserAce 1000

• Wydajne narzędzie do pomiaru obiektów niedostępnych dla technologii GNSS

• Urządzenie integrujące w sobie dalmierz, inklinometr i elektroniczny kompas

• Bezprzewodowa wymiana danych z rejestratorami polowymi dzięki wbudowanemu radiu Bluetooth

• Bardzo prosta i przyjemna obsługa

• Lekka i kompaktowa konstrukcja

• Przystosowany do samodzielnego użytku jak również do współpracy z urządzeniami GNSS

 

 

 

 

 

POBIERZ BROSZURĘ  W FORMACIE PDF


Trimble® LaserAce™ 1000 to nowe urządzenie rozszerzające możliwości pomiarowe na obszary, gdzie dotąd wyznaczanie pozycji było bardzo utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe bądź niebezpieczne.

 

Teraz można z bezpiecznych i dogodnych lokalizacji dokonać błyskawicznego pomiaru różnych obiektów niedostępnych dotychczas dla technologii GNSS zwiększając tym samym wydajność i produktywność.

 

Kompleksowe narzędzie pomiarowe jakim jest urządzenie LaserAce 1000, łączy w sobie bezlustrowy dalmierz laserowy, cyfrowy inklinometr i elektroniczny kompas. Dodatkowo dzięki wbudowanemu radiu Bluetooth® uzyskane pomiary są automatycznie transferowane do rejestratorów polowych, gdzie integrowane są z pomiarami GNSS. To wszystko sprawia, iż teraz właściwie nie ma takiego obiektu, którego nie dałoby się zmierzyć.

 

Prostota obsługi

Teraz każdy pracownik terenowy – od nowicjusza do eksperta – może natychmiast rozpocząć pomiary offsetowe. To kompaktowe, lekkie i poręcznie urządzenie umożliwia łatwy i przyjemny bezlustrowy pomiar punktów, a także pozwala na określanie odległości skośnej, odległości zredukowanej do poziomu i wysokości wszelkich pasywnych obiektów na odległościach nie większych niż 150m.

 

Duży, podświetlany ekran LCD pozwala na bezproblemową nawigację między trybami pomiaru i weryfikację zarejestrowanych wyników pomiaru.

 

Samodzielne narzędzie pomiarowe

Używając dalmierza LaserAce 1000 można dokonywać dokładnych pomiarów w trudno dostępnych miejscach bądź w ogóle niedostępnych – czyli tam, gdzie dotąd wyniki były oszacowywane. Teraz można szybko wyznaczyć wysokości obiektów takich jak drzewa, maszty, anteny czy słupy energetyczne, określać zwisy linii energetycznych oraz prześwit między nimi, czy też mierzyć odległości między budynkami lub drzewami.

 

Wykorzystując dalmierz Trimble LaserAce 1000, można z jednego miejsca szybko dokonać pomiarów offsetowych do wielu odległych obiektów nadając prawdziwego znaczenia hasłu oszczędności czasu i pieniędzy przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

 

Integracja z urządzeniami i danymi GNSS

Korzystając z bezkablowej transmisji danych realizowanej przez radio Bluetooth dalmierz Trimble LaserAce 1000 bezprzewodowo przesyła pomiary do rejestratorów polowych i urządzeń GNSS firmy Trimble, które są płynnie łączone z pozycjami wyznaczonymi przez odbiorniki satelitarne. W ten to właśnie sposób oprogramowanie polowe oblicza współrzędnie punktów niedostępnych. Należąc do rodziny rozwiązań pomiarowych Trimble Mapping & GIS, urządzenie LaserAce 1000 jest w pełni kompatybilne z gamą oprogramowania polowego i biurowego tego producenta, rozszerzając o nowe możliwości dotychczasowe techniki i technologie pomiarowe.

 

Umożliwiając pomiary offsetowe dalmierz LaserAce 1000 sprawia, że teraz można zdalnie z wysoką dokładnością wyznaczać współrzędne obiektów znajdujących się w pobliżu wysokiej zabudowy, pod gęstymi koronami drzew a nawet wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Teraz wystarczy stanąć z urządzeniem GNSS w dogodnym do pomiarów satelitarnych miejscu i za pomocą wciśnięcia jednego klawisza na dalmierzu lokalizować wszelkie obiekty znajdujące się w miejscach, gdzie odbiór danych GNSS jest niemożliwy. Takie rozwiązanie daje również możliwość pomiaru obiektów niebezpiecznych, takich jak studzienki znajdujące się na bardzo ruchliwej jezdni oraz obiektów o utrudnionym dostępie, czyli takich które znajdują się za ogrodzeniem czy po drugiej stronie cieku wodnego.

 

Rozwiązania branżowe

Dla osób pracujących w leśnictwie lub górnictwie, których wymagania pomiarowo-obliczeniowe nie są zaspakajane przez standardowe oprogramowanie w urządzeniach pomiarowych, firma Trimble wychodzi naprzeciwko i udostępnia dwie branżowe wersje oprogramowania dla dalmierzy LaserAce 1000:

  • Wersja „Hypsometer” wprowadza znaczne udogodnienia dla leśników w ich codziennej pracy pozwalając na skuteczny i łatwy pomiar wysokości drzew, średnicy (na dowolnej wysokości), objętości (walca i stożka) oraz pochylenia.
  • Wersja „Burden Finder” znacznie ułatwia pracę górnikom umożliwiając wprowadzenie podstawowych parametrów odwiertu (kąta, odległości między grzebieniem skarpy a miejscem odwiertu oraz wymaganego minimalnego ciężaru) pozwalając tym samym dokładnie określić obsługiwaną ścianę skalną i tonaż otworów strzałowych w trzech prostych krokach.