Trimble TerraSync

 
  • Zaprojektowane do efektywnego gromadzenia, zarządzania i przechowywania danych GIS w terenie 
  • Wygodny tryb pomiarowy „QuickPoint” umożliwiający gromadzenie danych pomiarowych za pomocą jednego kliknięcia 
  • Konfigurowalny interfejs użytkownika ułatwiający pracę z oprogramowaniem 
  • Obsługa komputerów polowych z wbudowanym odbiornikiem GNSS, dalmierzy laserowych, cyfrowych aparatów fotograficznych oraz geodezyjnych odbiorników GNSS 
  • Możliwość konfigurowania odbiorników GNSS w celu uzyskania jak najwyższej dokładności pomiarów
  • Graficzna nawigacja i wizualizacja mapy pomiaru 

 

POBIERZ BROSZURĘ  W FORMACIE PDF

OPROGRAMOWANIE POLOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOWYDAJNEGO ZARZĄDZANIA I GROMADZENIA DANYCH GIS

Oprogramowanie polowe Trimble® TerraSync™ przeznaczone jest do szybkiego i sprawnego gromadzenia danych GIS, jak również do wydajnego zarządzania nimi. TerraSync obsługując komputery polowe z wbudowanym odbiornikiem GNSS, dalmierze laserowe czy geodezyjne odbiorniki GNSS, pozwala na stworzenie wydajnego systemu zasilania w precyzyjne dane przestrzenne i opisowe systemów informacji przestrzennej jak również ich skutecznym zarządzeniem.

  • Łatwe i inteligentne gromadzenie danych GIS w terenie

Niezależnie od rodzaju opracowywanej aplikacji i złożoności danych GIS, które mają być zgromadzone, oprogramowanie polowe TerraSync umożliwia prosto i skutecznie gromadzić i aktualizować dane GIS w sposób, do którego pracownicy terenowi zdążyli przywyknąć.

Oprogramowanie Trimble TerraSync pozwala na bezproblemowe gromadzenie danych w terenie integrując kilka inteligentnych funkcji, do których zalicza się centrowanie mapy do pozycji GNSS, wyświetlanie graficznego statusu czy prowadzenie pomiarów offsetowych niedostępnych obiektów.

Dzięki zastosowaniu nowego trybu pomiaru punktów Trimble QuickPoint™, gromadzenie danych odbywać się może teraz błyskawicznie po wciśnięciu jednego klawisza, dotknięcia ekranu dotykowego rejestratora polowego czy wciśnięcia klawisza pomiaru w dalmierzu laserowym Trimble LaserAce™ 1000 w przypadku logowania danych offsetowych. Łatwy do opanowania i banalny w obsłudze tryb pomiaru QuickPoint pozwala zaoszczędzić czas pracowników terenowych podczas pomiaru obiektów tego samego typu.

Oprogramowanie Trimble TerraSync pozwala również na łatwe przechwytywanie i przypisywanie zdjęć jako atrybutów do mierzonych obiektów z cyfrowych aparatów fotograficznych wbudowanych w urządzenia Trimble, oraz wszelkich innych aparatów cyfrowych obsługiwanych przez system Trimble TrimPix™ Pro. Dzięki temu pracownicy terenowi mogą wykonywać i przeglądać cyfrowe zdjęcia automatycznie dodając je do mierzonych obiektów  oraz wiążąc je z datą, czasem i zmierzoną pozycją.

Oprogramowanie Trimble TerraSync dodatkowo obsługuje geodezyjne odbiorniki GNSS Trimble, dzięki którym pracownicy terenowi w technologii RTK mogą wyznaczać pozycje obiektów z dokładnością centymetrową bez konieczności posiłkowania się innymi technikami pomiarowymi.

Oprogramowanie polowe Trimble TerraSync obsługuje również biblioteki kodów i atrybutów utworzonych przy pomocy oprogramowania biurowego Trimble GPS Pathfinder® Office. Te biblioteki pozwalają na szybki i wygodny pomiar obiektów pozwalając jednocześnie na przypisywanie do nich różnego rodzaju atrybutów, które nie tylko będą spójne z istniejącymi strukturami GIS ale także zachowywać będą integralność danych. Formularze wypełniane podczas pomiaru obiektów mogą dynamicznie dostosowywać się do uprzednio wprowadzonych atrybutów zwiększając do maksimum efektywność gromadzenia danych i znacznie skracając czas szkolenia pracowników terenowych.

  • Wydajność i prostota obsługi

Aby zwiększyć wydajność pracowników terenowych, interfejs oprogramowania TerraSync może być dostosowywany do preferencji, możliwości i percepcji użytkownika poprzez ukrywanie zbędnych funkcji i ustawień eliminując tym samym prawdopodobieństwo błędnej konfiguracji. Taką możliwość konfiguracji interfejsów użytkownika daje oprogramowanie TerraSync Studio będące częścią pakietu oprogramowania biurowego GPS Pathfinder Office. W rezultacie  pracownicy terenowi mogą łatwiej obsługiwać oprogramowanie polowe unikając pomyłek i umożliwiając wypełnianie tylko wymaganych pól w formularzach z atrybutami bez utraty dokładności danych GIS.

Konfigurowalny interfejs użytkownika pozwala również na bardziej intuicyjne wprowadzanie atrybutów poprzez dodanie pól wielokrotnego wyboru (checkbox) i pól jednokrotnego wyboru (radiobutton) zapewniając tym samym szybsze wprowadzanie danych, zwiększenie ich dokładności i bardziej efektywny przepływ informacji. Wprowadzanie danych z wykorzystaniem wbudowanych galerii symboli, pozwala na jednoznaczną identyfikację mierzonych obiektów przez bezpośrednie wizualne porównanie z obrazem referencyjnym minimalizując konieczność specjalistycznego szkolenia pracowników terenowych.

  • Inteligentne zarządzenie danymi

Oprogramowanie Trimble TerraSync jest doskonałym narzędziem ułatwiającym zarządzania, konserwację i aktualizowanie danych GIS. Aktywa importowane z baz danych do oprogramowania TerraSync, mogą być sortowane i filtrowane w takiej kolejności, by zaplanować dzień pomiarowy w najbardziej optymalny sposób. Zaimportowane obiekty mogą być wyświetlane jako prosta i czytelna lista, bądź jako przezroczysta kodowana kolorowa mapa ukazywana na podkładach mapowych w postaci zdjęć lotniczych lub satelitarnych. Nowy silnik przetwarzania plików rastrowych zaimplementowany w oprogramowaniu TerraSync, zwiększa wydajność i wygodę pracowników terenowych dając im możliwość pracy z obszernymi podkładami mapowymi.

Aby ponownie zinwentaryzować aktywa, pracownicy terenowi mogą je wskazać bezpośrednio z mapy bądź wybrać z listy i korzystając z intuicyjnych graficznych narzędzi do nawigacji GNSS mogą być precyzyjnie doprowadzeni w żądane miejsce. Gdy dany obiekt zostanie odnaleziony, oprogramowanie TerraSync oznacza go jako zlokalizowany, a jeśli dodatkowo ten sam obiekt zostanie ponownie zinwentaryzowany oprogramowanie TerraSync oznaczy go jako zaktualizowany.

  • Łatwa kontrola jakości

Dzięki oprogramowaniu Trimble TerraSync pracownicy terenowi mogą łatwo gromadzić dane osiągając wymagane dokładności w czasie rzeczywistym jak również w postprocessingu. Wykorzystując specjalne ustawienia „pomiarów dokładnościowych” można mieć pewność, że wszystkie wyznaczone współrzędne będą miały zamierzoną dokładność gdyż oprogramowanie TerraSync będzie nad tym czuwać. Użytkownik tylko musi pozostać w danym miejscu tak długo dopóki uprzednio założona dokładność zostanie osiągnięta. Aby upewnić się, że spędzony w terenie czas będzie produktywnie wykorzystany na pomiary, wystarczy skorzystać z narzędzia „Plan” przedstawiającego graficznie przewidywaną konstelację satelitów i wybrać najlepszą porę na dokładne pomiary.


NAPISZ DO NAS

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Twój nr Telefonu (wymagane)

Nazwa Firmy (wymagane)

Adres Firmy (wymagane)

Model Instrumentu (wymagane)
TDC 150TDC 100GeoExplorer serii 7GeoExplorer serii 6000GeoExproler serii 5GeoExproler serii 3000Juno serii 5Juno T41Juno serii 3Juno serii SNomad 900GTablet Trimble YumaPathfinder serii ProXTrimble Pro 6ArcPadGPS AnalystGPScorrectPathfinder OfficeTerraSyncRecon

Temat

Twoja wiadomość

PEŁNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA POZWOLI NAM PRZYGOTOWAĆ LEPSZĄ OFERTĘ DLA CIEBIE!