Trimble GPS Pathfinder Office


 
  • Zwiększenie dokładności danych GNSS zgromadzonych w terenie dzięki korekcji różnicowej
  • Postprocessing zgromadzonych danych w technologii H-Star, dzięki której uzyskiwać można wysokie dokładności wykorzystując odbiorniki Trimble GPS Pathfinder ProXRT i ProXH oraz urządzenia GeoXH
  • Postprocessing obserwacji satelitarnych GLONASS zgromadzonych za pomocą odbiorników Trimble przystosowanych do obsługi tego systemu
  • Import i eksport danych w licznych formatach GIS i CAD
  • Tworzenie zaawansowanych bibliotek obiektów i atrybutów na potrzeby dowolnej bazy danych GIS w celu zapewnienia spójności pomiędzy oprogramowaniem polowym i biurowym
  • Kontrola jakości danych GNSS przed przeniesieniem ich do baz danych GIS

POBIERZ BROSZURĘ  W FORMACIE PDF


 

OPROGRAMOWANIE BIUROWE DLA GIS DO ŁATWEGO I WYDAJNEGO

POSTPROCESSINGU I PRZETWARZANIA DANYCH GNSS

Trimble® GPS Pathfinder® Office to łatwy w użytkowaniu i bogaty w możliwości pakiet narzędzi biurowych do wydajnego zarządzania i postprocessingu danych obserwacyjnych GNSS wykorzystujący między innymi technologię korekcji różnicowej Trimble® DaltaPhase™ gwarantujący spójność, wiarygodność i wysoką dokładność informacji zgromadzonych podczas pomiarów w terenie.

Zwiększenie dokładności danych GNSS

Postprocessing zgromadzonych w terenie autonomicznych danych obserwacyjnych GNSS w oprogramowaniu biurowym GPS Pathfinder Office, pozwala zwiększyć ich dokładność nawet do 10cm w zależności od warunków terenowych i używanego odbiornika Trimble. Dokładność 10cm można uzyskać wykonując pomiary odbiornikami GPS Pathfinder ProXH™ i ProXRT oraz komputerami polowymi ze zintegrowanym odbiornikiem GNSS GeoXH™ przy zastosowaniu technologii Trimble H-Star™. Alternatywnie prowadząc pomiary mniej zaawansowanymi urządzeniami Trimble, do których należą komputery polowe ze zintegrowanym odbiornikiem GNSS GeoXT™, GeoXM™, urządzenia z rodziny Juno® i Nomad® 900G oraz odbiorniki GPS Pathfinder ProXT™, można gromadzić obserwacje kodowe bądź kodowo-fazowe i poddawać je późniejszemu postprocessingowi z wykorzystaniem technologii Trimble DeltaPhase™ uzyskując możliwie najbardziej optymalne wyznaczenia pozycji mierzonych obiektów.

Oprogramowanie GPS Pathfinder Office przeprowadza ocenę integracji stacji bazowych. Dzięki zestawieniu monitorowanych stacji bazowych z całego świata, użytkownik jest w stanie, w oparciu o stopień integracji każdej z nich, wybrać te, które będą najwłaściwsze do korekcji różnicowej danych GNSS.

Zwiększenie efektywności i produktywności pracy w terenie

Pakiet narzędzi GPS Pathfinder Office może pomóc w zaplanowaniu sesji pomiarowych GNSS, dzięki czemu czas spędzony w terenie będzie w pełni wykorzystany, a uzyskane dane będą najwyższej jakości. Wcześniej zgromadzone dane mogą być zaimportowane z licznych formatów baz danych GIS, umożliwiając ich weryfikację i ewentualną aktualizację w terenie. Edytor biblioteki danych programu GPS Pathfinder Office umożliwia tworzenie przez użytkownika list obiektów i atrybutów do rejestracji w terenie. Dodatkowo dzięki zastosowaniu nowego sposobu kodowania obiektów w oprogramowaniu polowym Trimble TerraSync™ można tym samym edytorem tworzyć formularze z atrybutami warunkowymi, które automatycznie dostosowują się do uprzednio wybranych wartości, maksymalizując wydajność pracowników terenowych podczas gromadzenia danych.

Dzięki możliwości tworzenia bibliotek danych lub możliwości wyodrębnienia takowej z istniejącej struktury danych GIS, administratorzy systemów informacji przestrzennej mogą być pewni, że dane zgromadzone w terenie będą spójne i bezproblemowo będą integrować się z istniejącymi bazami. Pracownicy terenowi podczas pomiarów obiektów, wypełniają formularze wprowadzając niezbędne informacji, co gwarantuje, że dane będą kompletne i kompatybilne z istniejącymi bazami danych GIS.

Narzędzie TerraSync Studio będące częścią pakietu GPS Pahfinder Office może być używane do tworzenia i testowania niestandardowych interfejsów użytkownika oprogramowania Trimble TerraSync. Dzięki temu, można ukryć zbędne opcje i funkcje jednocześnie maksymalizując wydajność pracowników terenowych i eliminując potencjalne niebezpieczeństwo błędnej konfiguracji.

Oprogramowanie biurowe GPS Pathfinder Office daje również możliwość tworzenia plików Waypoint, dzięki którym łatwo można nawigować się do punktów i inwentaryzować aktywa systemów informacji przestrzennej.

Pewność niezmiennej wysokiej jakości danych

Pakiet narzędzi GPS Pathfinder Office posiada funkcje kontroli jakości zgromadzonych danych, dzięki czemu bazy danych GIS mogą spełniać nawet najbardziej wysublimowane kryteria. Zarejestrowane obiekty można dla porównania nałożyć na dowolną liczbę wektorowych lub rastrowych podkładów mapowych, czy to zdjęć lotniczych, czy obrazów satelitarnych obszaru swojej pracy szybko eliminując błędy i konflikty. Można także korzystać z podkładów bezpośrednio z serwera mapowego w Internecie.

Przed załadowaniem wyników pracy do systemów informacji przestrzennej, CAD lub baz danych, można je przeanalizować oraz potwierdzić ich kompletność i poprawność. Obiekty wraz z ich atrybutami mogą być modyfikowane, a zbędne pozycje GNSS usuwane. Daje to gwarancję, że do baz danych GIS zostaną wyeksportowane tylko dane o najwyższej jakości.

Oprogramowanie biurowe Trimble GPS Pathfinder Office ułatwia zarządzenie, korekcję i uaktualnianie systemów informacji przestrzennej, oraz zasilanie ich w precyzyjne dane GNSS zgromadzone w terenie.


NAPISZ DO NAS

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Twój nr Telefonu (wymagane)

Nazwa Firmy (wymagane)

Adres Firmy (wymagane)

Model Instrumentu (wymagane)
TDC 150TDC 100GeoExplorer serii 7GeoExplorer serii 6000GeoExproler serii 5GeoExproler serii 3000Juno serii 5Juno T41Juno serii 3Juno serii SNomad 900GTablet Trimble YumaPathfinder serii ProXTrimble Pro 6ArcPadGPS AnalystGPScorrectPathfinder OfficeTerraSyncRecon

Temat

Twoja wiadomość

PEŁNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA POZWOLI NAM PRZYGOTOWAĆ LEPSZĄ OFERTĘ DLA CIEBIE!