UWAGA!!!

Wszyscy użytkownicy NIVO C, którzy mają wgraną najnowszą wersję Survey Pro 5.1 powinni zainstalować na swoich komputerach aktualizacje programów WinKalk oraz C-Geo w związku ze zmianą procedury importu stałej oraz wysokości lustra z pliku JXL. Brak aktualizacji może spowodować błędną … Czytaj dalej