UWAGA!!!

Wszyscy użytkownicy NIVO C, którzy mają wgraną najnowszą wersję Survey Pro 5.1 powinni zainstalować na swoich komputerach aktualizacje programów WinKalk oraz C-Geo w związku ze zmianą procedury importu stałej oraz wysokości lustra z pliku JXL. Brak aktualizacji może spowodować błędną korekcję odległości o stałą lustra.

Najnowsze wersje dostępne są na stronach producentów ww. programów. Poniżej linki do prawidłowych wersji programów.

WinKalk:

http://www.coder.pl/password/winkalk32.exe

C-Geo:

http://www.softline.xgeo.pl/update/upd2012-06-27.exe