Geoida PL-EVRF2007-NH

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247) do dnia 31 grudnia 2019r. nastąpi wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie całego kraju (§ 24 ust.1).
W związku z czym udostępniamy dla Państwa model geoidy odnoszący się do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

 

Do pobrania geoida PL-EVRF2007-NH