ASG-EUPOS bez opłat

Sejm przyjął projekt ustawy , w której jeden z artykułów zakłada, że korzystanie z poprawek ASG-EUPOS stanie się bezpłatne. Przyjęta Ustawa o Usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego przewiduje w art. 16 zniesienie opłat w wyniku usunięcia z załącznika Prawo Geodezyjne i Kartograficzne tabeli z cennikiem usług.

Ustawa wejdzie w życie miesiąc po ogłoszeniu w dzienniku ustaw, po przejściu całej drogi legislacyjnej wraz z podpisem prezydenta.