Nowe modele dalmierza TruPulse 360/R!

Firma Laser Technology wprowadziła nowe, zmodyfikowane i ulepszone modele serii TruPulse 360.

Dotychczasowe TruPulse 360 i TruPulse 360B (typ Legacy) zostały zastąpione jednym modelem TruPulse 360 (2018r)  mającym wbudowany Bluetooth, poprawioną dokładność pomiaru odległości na typowy cel z ±0,3 m na ± 0,2 m  oraz poprawioną dokładność kompasu (czyli wyznczenia azymutu magnetycznego) z 1° na  <0.5°RMS.

Analogicznie poprzedni model TruPulse 360R został zastąpiony nowym modelem TruPulse 360R z takimi samymi , poprawionymi dokładnościami jak w modelu TruPulse 360. 

TruPulse 360R różni się od TruPulse 360 głównie podwyższoną  normą wodoszczelności: dla TruPulse 360 IP = 54, natomiast dla TruPulse 360R IP=56.