TruPulse 200L

 • Prosta obsługa 
 • Szybki pomiar odległości dzięki zastosowaniu technologii TruTargering 
 • Duży zasięg 
 • Natychmiastowe wyznaczenie pięciu różnych wielkości dzięki wbudowanemu inklinometrowi 
 • Pięć różnych trybów pomiaru do wyboru w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika 
 • Wydajne narzędzie do pomiaru obiektów niedostępnych dla technologii GNSS

POBIERZ BROSZURĘ  W FORMACIE PDF

Urządzenie TruPulse® 200L firmy Laser Technology Inc. to niezwykle proste w użyciu narzędzie w postaci lunetki z wbudowanym bezlustrowym dalmierzem laserowym i inklinometrem przystosowane do pracy w terenie.

 

Szybki i prosty pomiar

Pełna obsługa TruPulse 200L i dostęp do wszelkich ustawień odbywa się za pośrednictwem zaledwie trzech klawiszy. Pomiar odległości do obiektu odbywa się przez wycelowanie na niego lunetką, w czym pomaga umieszczony w niej krzyż, oraz naciśnięcie klawisza spustu. W trakcie pomiaru sensory wbudowane w dalmierz odczytują wielkość odległości skośniej i wychylenia osi celowej od poziomu. Pozostałe wielkości są obliczane na podstawie tych zmierzonych.

 

Gdy zostanie wykonany pomiar, jego wynik wyświetla się natychmiast na wbudowanym w lunetkę wyświetlaczu LCD. Dodatkowo dzięki specjalnym graficznym oznaczeniom na wyświetlaczu, użytkownik urządzenia TruPulse 200L doskonale wie jaka wielkość jest aktualnie wyświetlana, w jakich jednostkach została zmierzona i w jakim trybie pracy dalmierza został wykonany pomiar.

 

Typowa dokładność pomiaru na cele różnego rodzaju, przy różnych warunkach i odległościach wynosi 1m. Przy sprzyjających warunkach i zastosowaniu reflektora zwrotnego zasięg dalmierza wynosi nawet 1750m, zaś minimalny to 500m do celów rozpraszających laser, takich jak drzewa i zarośla. Maksymalny zasięg dalmierza na cele bez reflektora zwrotnego wynosi nawet 1000m.

 

Dokładny pomiar dowolnych obiektów

Oprócz dalmierza laserowego urządzenie TruPulse 200L ma wbudowany inklinometr o dokładności 1/2 stopnia. Dzięki temu instrument jest w stanie obliczyć aż sześć różnych wielkości:

 • Odległość skośną
 • Odległość poziomą (zredukowaną do poziomu)
 • Przewyższenie
 • Wychylenie osi celowej od poziomu
 • Wysokość odległego obiektu
 • Czołówkę w płaszczyźnie pionowej

 

W terenie nie ma sytuacji idealnych. Obiekt, który jest przedmiotem pomiaru zazwyczaj występuje w sąsiedztwie innych, a nawet bywa przez nie częściowo zasłonięty. Z dalmierzem TruPulse 200L zawsze ma się pewność, że wynik dotyczy żądanego obiektu. Dzięki zaimplementowaniu technologii TruTargering, użytkownik urządzenia może dokonać pomiaru na małe i ciemne cele z możliwie najlepszą dokładnością, gdzie inne lasery nawet nie pozwalają na identyfikację obiektów. W zależności od potrzeb, TruPulse 200L realizuje pięć różnych trybów pomiarowych:

 • Standardowy
 • Do najbliższego obiektu
 • Do najdalszego obiektu
 • Ciągły
 • Do folii odblaskowej (przez filtr polaryzacyjny).