TruPulse 360R

 

• Prosta obsługa

• Szybki i dokładny pomiar azymutu niezależnie od fizycznej orientacji urządzenia dzięki technologii TruVector

• Szybki i dokładny pomiar odległości dzięki technologii TruTargering

• Duży zasięg

• Natychmiastowe wyznaczenie siedmiu różnych wielkości dzięki wbudowanemu inklinometrowi i kompasowi

• Pięć różnych trybów pomiaru do wyboru w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika

• Bezproblemowa komunikacja z innymi urządzeniami za pomocą portu szeregowego lub modułu Bluetooth

• Wydajne narzędzie do pomiaru obiektów niedostępnych dla technologii GNSS

• Spełnianie wysokich norm środowiskowych

POBIERZ BROSZURĘ  W FORMACIE PDF

                                                                                                                                                        


 

 

Urządzenie TruPulse® 360R firmy Laser Technology Inc. to niezwykle proste w użyciu narzędzie w postaci lunetki z wbudowanym bezlustrowym dalmierzem laserowym, inklinometrem i kompasem przystosowane do pracy w terenie w najtrudniejszych warunkach.

 

Szybki i prosty pomiar

Pełna obsługa TruPulse 360R i dostęp do wszelkich ustawień odbywa się za pośrednictwem zaledwie trzech przycisków. Pomiar odległości do obiektu odbywa się przez wycelowanie na niego lunetką, w czym pomaga umieszczony w niej krzyż, oraz naciśnięcie klawisza spustu. Wynik wyświetla się natychmiast po wykonaniu pomiaru na wbudowanym w lunetkę wyświetlaczu LCD.

 

Dokładność pomiaru na bliskie cele przy korzystnych warunkach wynosi 20cm, przy gorszych natomiast wielkość ta zawiera się w przedziale od 0.3m do 1m. Przy sprzyjających warunkach zasięg dalmierza wynosi nawet 2000m, zaś minimalny to 500m do celów rozpraszających laser, takich jak drzewa i zarośla.

 

Dokładny pomiar dowolnych obiektów

Oprócz dalmierza laserowego urządzenie TruPulse 360R ma wbudowany inklinometr o dokładności 1/4 stopnia oraz kompas o dokładności 1 stopnia. Dzięki temu instrument jest w stanie obliczyć aż siedem różnych wielkości:

 •  Odległość skośną
 •  Odległość poziomą (zredukowaną do poziomu)
 •  Przewyższenie
 •  Nachylenie osi celowej od poziomu
 •  Azymut
 •  Czołówkę
 •  Wysokość odległego obiektu.

 

W terenie nie ma sytuacji idealnych. Obiekt, który jest przedmiotem pomiaru zazwyczaj występuje w sąsiedztwie innych, a nawet bywa przez nie częściowo zasłonięty. Z dalmierzem TruPulse 360R zawsze ma się pewność, że wynik dotyczy żądanego obiektu. Dzięki zaimplementowaniu technologii TruTargering, użytkownik urządzenia może dokonać pomiaru na małe i ciemne cele z możliwie najlepszą dokładnością, gdzie inne lasery nawet nie pozwalają na identyfikację obiektów. Natomiast technologia TruVector™, pozwala na dokładny pomiar azymutu wbudowanym elektronicznym kompasem, niezależnie od fizycznej orientacji urządzenia. W zależności od potrzeb, TruPulse 360R realizuje pięć różnych trybów pomiarowych:

 •  Standardowy
 •  Do najbliższego obiektu
 •  Do najdalszego obiektu
 •  Ciągły
 •  Do folii odblaskowej (przez filtr polaryzacyjny).

 

Zdalny pomiar czołówek

Za pomocą dalmierza TruPulse 360R można dokonać zdalnego pomiaru czołówek pomiędzy danymi obiektami. Czynność tą wykonuje się w dwóch prostych krokach po wybraniu odpowiedniego programu pomiarowego w dalmierzu. W pierwszym kroku dokonuje się pomiaru do jednego obiektu a w drugim do następnego. Wbudowane oprogramowanie w dalmierzu obliczy  w ten sposób odległość skośną, zredukowaną, przewyższenie, nachylenie osi celowej do poziomu i azymut oraz wyświetli te wielkości na umieszczonym w lunecie ekranie LCD.

 

Zdalny pomiar wysokości

Za pomocą dalmierza TruPulse 360R można również dokonać zdalnego pomiaru wysokości danego obiektu jak również pomiaru różnicy wysokości między obiektami. Czynność tą wykonuje się w trzech prostych krokach po wybraniu odpowiedniego programu pomiarowego w dalmierzu. W pierwszym kroku dokonuje się pomiaru odległości do obiektu, zaś w kolejnych dwóch przytrzymując klawisz wyzwalania pomiaru celuje się na wierzchołek i spód danego obiektu. Wbudowane oprogramowanie w dalmierzu obliczy nam żądaną wielkość i wyświetli na ekranie LCD umieszczonego w lunecie.

 

Praca w każdych warunkach

Korzystając z doświadczeń zdobytych podczas projektowania i użytkowania urządzeń TruPulse serii 360, firma LTI dopracowała konstrukcję i powstał dalmierz TruPulse 360R o ponadprzeciętnych normach środowiskowych spełniający doskonale swoje zadanie w każdych warunkach. Nie trzeba już obniżać wytrzymałości zestawów pomiarowych przez stosowanie mniej odpornych urządzeń dodatkowych lub korzystać z komunikacji przez narażone na uszkodzenie złącza. Urządzenie TruPulse 360R spełnia wojskowe normy wytrzymałości na wilgoć i ekstremalną temperaturę. Dodatkowo spełnia normę IP56, czyli jest odporny na brud i zapylenie.

 

Komunikacja z innymi urządzeniami

Zarejestrowane przez TruPulse 360R odległości mogą być automatycznie przesłane do innego urządzenia, na przykład do komputera lub rejestratora polowego połączonego z odbiornikiem GPS. Pomiar odległości może być także wyzwalany za pośrednictwem innego urządzenia przez wysłanie do dalmierza odpowiedniej komendy lub opcjonalnego kabla wyposażonego w klawisz wyzwalający pomiar. Komunikacja z rejestratorami polowymi odbywa się przewodowo przez port szeregowy RS232 oraz bezprzewodowo przez moduł Bluetooth®.

 

Dalmierz TruPulse 360B przesyła pomiary do rejestratorów polowych i urządzeń GNSS firmy Trimble bądź innych producentów, które są płynnie łączone z pozycjami wyznaczonymi przez odbiorniki satelitarne. W ten to właśnie sposób oprogramowanie polowe tupu Trimble TerraSync™ czy ESRI ArcPad oblicza współrzędne punktów niedostępnych.

 

Umożliwiając pomiary offsetowe dalmierz TruPulse 360R sprawia, że można zdalnie z wysoką dokładnością wyznaczać współrzędne obiektów znajdujących się w pobliżu wysokiej zabudowy, pod gęstymi koronami drzew, a nawet wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Teraz wystarczy stanąć z urządzeniem GNSS w dogodnym do pomiarów satelitarnych miejscu i za pomocą wciśnięcia jednego klawisza na dalmierzu lokalizować wszelkie obiekty znajdujące się w miejscach, gdzie odbiór danych GNSS jest niemożliwy. Takie rozwiązanie daje również możliwość pomiaru obiektów niebezpiecznych, takich jak studzienki znajdujące się na bardzo ruchliwej jezdni oraz obiektów o utrudnionym dostępie, czyli takich które znajdują się za ogrodzeniem czy po drugiej stronie cieku wodnego.