Raty

ZASADY SPRZEDAŻY RATALNEJ SPRZĘTU GEODEZYJNEGO

WARUNKI FINANSOWE

 1. Wpłata wstępna – od 50 % wartości brutto
 2. Maksymalny okres spłat rat 12 (dwanaście) miesiące
 3. Oprocentowanie 0.5 % miesięcznie od pożyczonej kwoty
 4. Nie ma opłat manipulacyjnych i poręczycieli
 5. Maksymalna kwota kredytu dla jednego Klienta: 25000PLN

POTRZEBNE DOKUMENTY

 1. Wyciąg z rejestru (oryginał do wglądu)
 2. Dowód osobisty upoważnionego członka zarządu (dowody osobiste wspólników)
 3. Zaświadczenie REGON
 4. Zaświadczenie NIP + NIP osobisty
 5. Pieczątka firmy

PROCEDURA

 1. Decyzja kredytowa i ustalenie harmonogramu spłat kredytu
 2. Pierwsza wpłata
 3. Podpisanie umowy kupna-sprzedaży i wystawienie faktury
 4. Podpisanie deklaracji wekslowej i weksla

UWAGA: Przy podpisaniu umowy Klient otrzymuje fakturę VAT, co płatnikowi tego podatku daje możliwość od razu odliczenia VAT-u.