Trimble GPS Analyst

 
 • Optymalizacja przepływu danych pomiędzy biurem a terenem 
 • Praca z danymi GNSS bezpośrednio w spersonalizowanych geobazach
 • Korekcja różnicowa danych GNSS zwiększająca ich dokładność 
 • Postprocessing zgromadzonych danych w technologii H-Star, dzięki której uzyskiwać można wysokie dokładności wykorzystując odbiorniki Trimble GPS Pathfinder ProXRT i ProXH oraz urządzenia GeoXH 
 • Postprocessing obserwacji satelitarnych GLONASS zgromadzonych za pomocą odbiorników Trimble przystosowanych do obsługi tego systemu 
 • Przechowywanie szczegółowych informacji o jakości zgromadzonych danych GNSS
 • Rozszerzenie i dostosowywanie do danych ArcObject

 

POBIERZ BROSZURĘ  W FORMACIE PDF

 

 

 

 

 • USPRAWNIONE PRZETWARZANIE DANYCH GNSS W OPROGRAMOWANIU ESRI ARCGIS

Rozszerzenie Trimble® GPS Analyst™ dla oprogramowania ESRI ArcGIS w wersji Desktop to pakiet narzędzi, który pozwoli na zrobienie wielkiego kroku naprzód w kierunku zwiększenia wydajności i poprawy zgromadzonych danych GNSS. Dzięki temu rozszerzeniu można optymalizować przepływ informacji między terenem a biurem przez bezpośrednią pracę z danymi GNSS w spersonalizowanych geobazach. GPS Analyst to rozszerzenie umożliwiające zaawansowany postprocessing obserwacji GNSS wykorzystując między innymi technologię korekcji różnicowej Trimble® DaltaPhase™ gwarantującą spójność, wiarygodność i wysoką dokładność informacji zgromadzonych podczas pomiarów w terenie.

 • Dokładności danych GNSS najlepsza z możliwych

Dzięki rozszerzeniu Trimble GPS Analyst można dokonać postprocessingu zgromadzonych w terenie autonomicznych danych obserwacyjnych GNSS bezpośrednio w środowisku ESRI ArcGIS. W zależności od warunków terenowych i używanego odbiornika Trimble korekcja różnicowa pozwala zwiększyć dokładność pozycji nawet do 10cm.

Przy wykorzystywaniu technologii Trimble H-Star™ zaimplementowanej w odbiornikach GPS Pathfinder ProXH™ i ProXRT oraz komputerach polowych ze zintegrowanym odbiornikiem GNSS GeoXH™, dokładność zgromadzonych danych w postprocessingu osiągać może 10cm. Alternatywnie prowadząc pomiary mniej zaawansowanymi urządzeniami Trimble, do których należą komputery polowe ze zintegrowanym odbiornikiem GNSS GeoXT™, GeoXM™, urządzenia z rodziny Juno® i Nomad® 900G oraz odbiorniki GPS Pathfinder ProXT™, można gromadzić obserwacje kodowe bądź kodowo-fazowe i poddawać je późniejszemu postprocessingowi z wykorzystaniem technologii Trimble DeltaPhase™ uzyskując możliwie najbardziej optymalne wyznaczenia pozycji mierzonych obiektów.

Rozszerzenie GPS Analyst przeprowadza ocenę integracji stacji bazowych. Dzięki zestawieniu monitorowanych stacji bazowych z całego świata, użytkownik jest w stanie, w oparciu o stopień integracji każdej z nich, wybrać te, które będą najwłaściwsze do korekcji różnicowej danych GNSS.

 • Pełne zaufanie do swoich danych

Jeżeli na co dzień używa się informacji zawartych w bazach danych GIS do podejmowania krytycznych decyzji, trzeba mieć do nich stuprocentowe zaufanie.

Rozszerzenie Trimble GPS Analyst pozwala na określanie dokładności GNSS wymaganych dla zadanej klasy obiektów. Po dokonaniu postprocessingu danych GNSS, rozszerzenie szybko sprawdza czy pomierzone obiekty spełniają uprzednio założone kryteria oraz pomaga eliminować niepożądane błędy i oznakowywać wyjątki.

Dodatkowo, rozszerzenie GPS Ananyst zapisuje szczegółowe informacje o źródle i jakości każdej pozycji GNSS w geobazach oraz dostarcza zaawansowanych narzędzi do przeszukiwania i analizy tych danych.

 • Maksymalizacja produktywności

Dzięki rozszerzeniu GPS Analyst zbędne są konwersje plików z jednych formatów do drugich gdyż dane GNSS zgromadzone w terenie mogą być łatwo wprowadzane do zasobów geobaz. Rozszerzenie to daje również możliwość bezproblemowego i wygodnego importu danych zgromadzonych przy pomocy oprogramowania polowego ESRI ArcPad z rozszerzeniem Trimble GPScorrect™ dla tej aplikacji. Po weryfikacji zaimportowanych danych i wystąpieniu konieczności ich poprawy, można ponownie wysłać w teren pracowników z tandemem oprogramowania polowego ESRI ArcPad i rozszerzeniem Trimble GPScorrect. Taki model przepływu danych jest bardzo wygodny oraz nie zobowiązuje do wykonywania zbędnych czynności czy przechodzenia przez skomplikowane procedury przetwarzania informacji.

Jeżeli pracownicy terenowi gromadzą dane i aktualizują systemy informacji przestrzennej wykorzystując oprogramowanie polowe Trimble TerraSync™, można być spokojnym o właściwy przepływ informacji, gdyż rozszerzenie GPS Analyst w pełni obsługuje pliki SSF z oprogramowania Trimble bez żadnych zbędnych konwersji.

Posiadając rozszerzenie GPS Analyst wszystkie potrzeby związane z przetwarzaniem danych GNSS mogą być w pełni zaspokojone w środowisku ESRI ArcGIS z wersji Desktop. W związku z tym produktywność wzrasta natychmiastowo przy jednoczesnym minimalnym czasie spędzonym na szkoleniu.

 • Otwartość na możliwości

Jako otwarte rozszerzenie dla danych ArcObjects, pakiet narzędzi GPS Analyst może być dostosowany do indywidualnych wymagań i potrzeb przetwarzania danych. Wystarczy tylko napisać pluginy, które sprawią, że rozszerzenie GPS Analyst stanie się wszechstronnym narzędziem do obróbki danych GIS.


NAPISZ DO NAS

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Twój nr Telefonu (wymagane)

Nazwa Firmy (wymagane)

Adres Firmy (wymagane)

Model Instrumentu (wymagane)
TDC 150TDC 100GeoExplorer serii 7GeoExplorer serii 6000GeoExproler serii 5GeoExproler serii 3000Juno serii 5Juno T41Juno serii 3Juno serii SNomad 900GTablet Trimble YumaPathfinder serii ProXTrimble Pro 6ArcPadGPS AnalystGPScorrectPathfinder OfficeTerraSyncRecon

Temat

Twoja wiadomość

PEŁNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA POZWOLI NAM PRZYGOTOWAĆ LEPSZĄ OFERTĘ DLA CIEBIE!